eLœring i Visma Enterprise

E-lœring

Få ny kunnskap med digital opplæring.

Bygg din virksomhets kompetanse med e-lœring

E-læring er en brukervennlig og effektiv form for opplæring med høy læringseffekt – alltid tilgjengelig og i eget tempo. Dere har kontroll på kostnadene og slipper uforutsette engangsutgifter i form av konsulentoppdrag til grunnleggende opplæring i programmets funksjoner. 

Når mye av opplæringen kan gjøres av den enkelte ved bruk av digitale verktøy vil man kunne frigjøre både tid og ressurser som kan brukes på prosess- og kvalitetsheving. Vi mener at konsulentoppdrag med rådgiving som formål potensielt vil gi langt høyere gevinster tilbake i organisasjonen enn konsulenttid brukt på tradisjonell opplæring.

En topp moderne tjeneste som gjør at dere selv kan bygge virksomhetens kompetanse, digitalt og på deltakerens egne premisser.

Med e-læring får dere

  • Mer verdi fra systemene dere har investert i
  • Kvalitetskontroll av hva hva som læres bort
  • De som lærer husker mer av hva de har lært
  • Dokumentert gjennomført opplæring
  • Ansatte kan bygge kompetanse etter behov, når det passer dem
  • Mulighet til å gjennomføre opplæringen flere ganger, uten ekstra kostnad
  • Raskere onboarding av nyansatte

Hva koster det?

Ta en tur innom Visma Shop og se hva e-læring vil koste dere.
 

Bruk ressursene riktig

Mange virksomheter har egne ressurser som håndterer opplæring internt. Dette er kostbart i tillegg til at det binder opp ansatte som ellers kunne vært brukt til å løse faglige utfordringer, sikre kvalitet og effektivitet i interne rutiner og ikke minst jobbe med prosessforbedringer. Dette er alle oppgaver som må håndteres av kompetente mennesker i organisasjonen og ikke kan løses ved hjelp av digitale verktøy, slik som e-læring representerer.

e-læring tilpasset ulike roller

Leder, ansatt eller kjernebruker? Kursene er skreddersydd for de ulike rollene som jobber i systemet, derfor har du uansett nivå muligheten til å ta relevante kurs tilpasset din arbeidshverdag. Den enkleste måten å holde seg oppdatert!

Oppdateringer

Nye kurs tilgjengeliggjøres fortløpende og innholdet oppdateres i samsvar med programvaren. Du kan derfor være trygg på e-læringen alltid er vedlikeholdt og oppdatert i henhold til fagsystemet.

Kontakt oss

Har du spørsmål om våre løsninger? Fyll inn skjema under, så kontakter vi deg.

Sektor