Norsk Toppfotball går over til elektronisk faktura

I forbindelse med skifte til et nytt felles økonomisystem, går klubbene i NTF nå over til bruk av elektronisk faktura. Det er derfor forventet at alle deres leverandør starter med elektronisk fakturering så snart som mulig.

Elektronisk fakturering innebærer at fakturaene formidles direkte mellom fakturaløsningene til avsender og mottaker, istedenfor å gå via post eller e-post.

Kommer dere til å begynne sende elektronisk faktura til fotballklubben(e) i løpet av 2015?
Ønsker dere rådgivning på hvordan dere kan komme i gang med å sende og/eller motta elektronisk faktura?
Fyll i kontaktinformasjon: