Helse

Systemer og tjenester for både offentlige og private helseaktører.
  • Hvordan drive effektivt?
  • Hvordan få systemer til å snakke sammen?
  • Hvordan gjøre tjenester tilgjengelig for brukerne?

Se våre løsninger under.

Visma Omsorg Profil

Elektronisk pasientjournal for pleie-, rehabiliterings- og omsorgstjenesten i kommuner.

Visma Flyt Sampro

Nettbaserte samarbeids- og koordineringsverktøy for plantyper.

Visma Mobil Omsorg

Bærbar fagløsning for kommunale pleie- og omsorgstjenester, for både smarttelefoner og nettbrett.

Helse - se våre løsninger

Velferdsteknologi

Velferdsteknologi koblet med pasientjournalen gir brukerne riktig hjelp når de trenger det.

Veilederen Pleie og omsorg

Veilederen Pleie og omsorg bidrar til at alle er oppdatert på et komplisert regelverk.

Visma Consulting

Totalleverandør av IT-løsninger for Helsesektoren

Visma Consulting tilbyr skreddersydde IT-løsninger for helseforetak som har behov for noe annet enn standardløsninger. Har du eksisterende programvare som du ønsker å integrere med digitale selvbetjeningsløsninger eller interne arbeidsverktøy, eller behov for å utvikle en helt ny løsning for håndtering av ansatte eller pasienter? Vi kan hjelpe deg.

Mer om våre IT-løsninger for helsesektoren.

Visma Advokater

Arbeidstider, personvern, utenlandske arbeidstakere

I helsesektoren, både privat og offentlig, kommer man ofte borti problemstillinger knyttet til arbeidsrett og personvern. I tillegg har man spesielle forpliktelser ved bruk av utenlandsk arbeidskraft. Oppgavene som skal løses har pasienten i fokus, men skal samtidig løses til det beste for både arbeidstakere og arbeidsgiver. Her er det viktig å gjøre det riktig med en gang. Visma Advokater kan hjelpe.
 
Les mer: Arbeidsrett | Personvern | Work in Norway

Bedre tverrfaglig innsats i Tromsø

Gjennom Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI) sikrer Tromsø kommune at de jobber i et felles system. Formålet er å sikre tidlig hjelp for barn og unge som trenger det.

– Med BTI-modellen har vi nå et system for å unngå at barn og unge faller mellom to stoler, forteller Bente Høiseth, prosjektleder for BTI-modellen i Tromsø kommune.

Les mer om hvordan Tromsø har lykkes.

Lurer du på noe?

Kontakt oss gjerne ved å fylle ut skjemaet under.