Gå til hovedsiden

Regler for arbeidstid og lønn i påsken

Hyttetur eller ikke, påsken kommer i 2021 også. Vi gir deg oversikt over hvilke rettigheter arbeidstaker har.

Regler for arbeidstid og lønn i påsken
Regler for arbeidstid og lønn i påsken

Arbeidstid onsdagen før skjærtorsdag

Det følger av arbeidsmiljøloven at det skal være arbeidsfri fra kl. 18.00, siden det er dagen før en helligdag. Hvilke dager som regnes som helligdag er definert i L​ov om helligdager og helligdagsfred § 2.​​ Dersom man skal arbeide etter kl. 18.00, skal vilkårene for søndagsarbeid være oppfylt – det vil si at «arbeidets art gjør det nødvendig» å arbeide. Det kan for eksempel være om det er nødvendig av produksjonsmessige grunner eller for å dekke samfunnets eller allmennhetens behov. Eksempler på arbeid som er tillatt er arbeid innenfor helse og omsorg, transportsektor, bevertningssteder og bergingsarbeid. Det betyr at kontorarbeid normalt ikke er tillatt etter klokken 18.00 onsdag før skjærtorsdag. I mange bedrifter finnes det egne avtaler om kortere arbeidstid denne dagen.

Les også: Nye rutiner for digital sykmelding og refusjonskrav

Arbeidstid skjærtorsdag og langfredag

Dette er helligdager. Arbeid er bare tillatt i den grad «arbeidets art gjør det nødvendig».

Arbeidstid påskeaften

Påskeaften er ikke en helligdag, men ifølge arbeidsmiljøloven skal det være arbeidsfri fra kl. 15.00. Dersom man skal arbeide etter kl. 15.00 på påskeaften, må «arbeidets art gjør det nødvendig».

Arbeidstid 1. og 2. påskedag

Dette er helligdager. Arbeid er bare tillatt i den grad «arbeidets art gjør det nødvendig».

Les også: Er du klar for å jobbe digitalt med sykefravær?

Les også: Ny rapportering av permisjoner i a-meldingen

Rett på lønn på helligdagene i påsken hvis man har fri?

Når arbeidstakers rett på lønn for bevegelige helligdager skal vurderes er det viktig å skille på om arbeidstaker har månedslønn eller timelønn. Arbeidstakere som har avtale om fast månedslønn vil som hovedregel ha avtale om fast lønn utbetalt hver måned uavhengig av hvor mange arbeidsdager/fridager det er i hver enkelt måned. Har arbeidstaker en slik avtale skal man ikke trekke arbeidstaker i lønn for bevegelige helligdager. Timelønnede arbeidstakere vil derimot i utgangspunktet kun få lønn for de timene de faktisk er på jobb. En timelønnet vil derfor ha krav på lønn for de bevegelige helligdagene i påsken dersom vedkommende faktisk har arbeidet.

Mange tariffavtaler gir imidlertid rett til betaling på helligdagene i påsken – uavhengig av om det utføres arbeid eller ikke. En tilsvarende rett kan også følge av den enkeltes arbeidsavtale.

Har man rett på «helligdagstillegg» for arbeid i påsken?

Hvilken lønn en ansatt skal ha, og hvilke tillegg man har krav på, ​er ikke lovregulert. Egne regler om lønn i påsken vil være fastsatt enten i avtalen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker eller gjennom tariffavtale.

Jobber du innen lønns- og personalfaget?

Fra 2019 har det kommet nye regler innenfor ansettelse, arbeidsgivers rapporteringsplikt, og beregning av sykepenger, foreldrepenger mm. Få med deg de nye reglene som berører personalområdet ved å delta på Personalforum.

Les guiden: Alt du trenger å vite om ferie og feriepenger

Mest populære