Regler for arbeidstid og lønn i påsken

Mange er usikre på hvilke regler som gjelder for arbeidstid og lønn i påsken. Vi gir deg en fullstendig oversikt over hvilke rettigheter du har.

Arbeidstid onsdagen før skjærtorsdag

Det følger av arbeidsmiljøloven at det skal være arbeidsfri fra kl. 18.00, siden det er dagen før en helligdag. Hvilke dager som regnes som helligdag er definert i L​ov om helligdager og helligdagsfred § 2.​​ Dersom man skal arbeide etter kl. 18.00, skal vilkårene for søndagsarbeid være oppfylt – det vil si at “arbeidets art gjør det nødvendig” å arbeide. Det kan for eksempel være om det er nødvendig av produksjonsmessige grunner eller for å dekke samfunnets eller allmennhetens behov. Eksempler på arbeid som er tillatt er arbeid innenfor helse og omsorg, transportsektor, bevertningssteder og bergingsarbeid. Det betyr at kontorarbeid normalt ikke er tillatt etter klokken 18.00 onsdag før skjærtorsdag. I mange bedrifter finnes det egne avtaler om kortere arbeidstid denne dagen.

Arbeidstid skjærtorsdag

Dette er en helligdag. Arbeid er bare tillatt i den grad “arbeidets art gjør det nødvendig”.

Arbeidstid langfredag

Dette er en helligdag. Arbeid er bare tillatt i den grad “arbeidets art gjør det nødvendig”.

Arbeidstid påskeaften

Påskeaften er ikke en helligdag, men ifølge arbeidsmiljøloven skal det være arbeidsfri fra kl. 15.00. Dersom man skal arbeide etter kl. 15.00 på påskeaften, må “arbeidets art gjør det nødvendig”.

Arbeidstid 1. påskedag

Dette er en helligdag. Arbeid er bare tillatt i den grad “arbeidets art gjør det nødvendig”.

Arbeidstid 2. påskedag

Dette er en helligdag. Arbeid er bare tillatt i den grad “arbeidets art gjøre det nødvendig”.

Har man rett på lønn på helligdagene i påsken hvis man har fri?

Utgangspunktet er det kun betales lønn for faktisk utført arbeid. Har man fri på skjærtorsdag, langfredag, 1. og 2. påskedag, har man i utgangspunktet ikke krav på lønn. Mange tariffavtaler gir imidlertid rett til betaling på helligdagene i påsken – uavhengig av om det utføres arbeid eller ikke. En tilsvarende rett kan også følge av den enkeltes arbeidsavtale. I praksis ser vi ofte at månedslønnede arbeidstakere ikke trekkes for påskedagene.

Har man rett på “helligdagstillegg” for arbeid i påsken?

Hvilken lønn en ansatt skal ha, og hvilke tillegg man har krav på, ​er ikke lovregulert. Egne regler om lønn i påsken vil være fastsatt enten i avtalen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker eller gjennom tariffavtale.

Ønsker du en fullstendig oversikt over ferielovens regler for ferietid og feriepenger?

På vårens kurs Mix & Match 2016 har du muligheten til å lære alt du trenger om ferieloven, ferie og feriepenger. Du vil også få en grundig innføring i reglene rundt arbeidstid og kostgodtgjørelse – samt nyheter og endringer i lovverket i 2016.

Mix & Match arrangeres 22 steder i Norge i perioden mars til juni.

Les mer om programmet og meld deg på her.

Monica Bremtun-Olaussen er jurist med cand.jur fra Universitetet i Oslo. Hun jobber som juridisk rådgiver på legal-avdelingen hos Visma Software. Jobben består i hovedsak av support til Visma sine kunder og en utstrakt kursvirksomhet, i tillegg til å skrive artikler og oppdatere Visma sine oppslagsverk på lønnsområdet.

Connect with Monica: