Nye rutiner for digital sykmelding og refusjonskrav

Digital sykmelding

Digital søknad om sykepenger

De aller fleste arbeidstakere som blir sykmeldt får nå sin sykmelding digitalt på nav.no. Fra nav.no kan arbeidstakeren sende sykmeldingen videre til sin arbeidsgiver, som deretter får den i sin meldingsboks i Altinn. Noen grupper arbeidstakere vil av ulike grunner fortsatt få sykmeldingen på papir. Bedriftene må derfor opprettholde rutiner for å ta imot sykmeldinger på begge måter.

Hvis du jobber med sykepenger hos en arbeidsgiver som mottar digital sykmelding, vil både sykmeldingen og digital søknad om sykepenger komme til Altinn dersom den ansatte har valgt å sende disse digitalt fra nav.no. Lederen til den sykmeldte vil også kunne få tilgang på sykmeldingen og søknaden om sykepenger på sidene til NAV, når de er registrert som nærmeste leder. Når den ansatte sender søknad om sykepenger digitalt, saksbehandler NAV ikke krav om sykepenger på papir.

Les også: Nye regler for beregning av sykepenger 

Hvem får sykepengesøknaden?

Den digitale søknaden om sykepenger vil ha forskjellig adressat avhengig av hvor i sykepengeløpet den ansatte er og avhengig av om arbeidsgiver forskutterer sykepenger utover arbeidsperioden eller ikke. Som arbeidsgivers representant vil du finne søknaden om sykepenger i meldingsboksen i Altinn der den ansatte er innmeldt gjennom A-ordningen.

Hvis søknaden er beregnet til innenfor arbeidsgiverperioden, går den bare til arbeidsgiveren. Gjelder søknaden sykepenger utover arbeidsgiverperioden, går den til NAV, med kopi til arbeidsgiveren. Hvis arbeidsgiveren har oppgitt at de ikke forskutterer lønn under sykdom for sine ansatte, går søknaden kun til NAV dersom fraværet varer ut over arbeidsgiverperioden.

Digital inntektsmelding

Søknaden om sykepenger er en del av arbeidsgiverens søknad om refusjon for sykepenger, sammen med den digital inntektsmeldingen som arbeidsgiver sender.

Den digitale inntektsmeldingen skal benyttes for å gi NAV opplysninger om arbeidstakere som skal ha foreldrepermisjon, har rett til svangerskapspenger, har rett på sykepenger, eller har rett til omsorgspenger, pleiepenger eller opplæringspenger.

Sjekk rutinene dine!

Det er viktig å ha gode rutinene i bedriften for å ta imot digitale sykmeldinger, motta digital søknad som sykepenger og ikke minst sende digital innteksmelding til NAV. Men merk at dere fortsatt må ha rutiner for å motta sykmelding på papir også.

Arbeidsgiver kan sende inntektsmeldingen fra sitt eget lønns- og personalsystem eller fra altinn.no.

Beregning av sykepenger

Det kom endringer i folketrygden 1. januar 2019 som hadde betydning for hvordan sykepenger skal beregnes. Endringene gjaldt både for beregning av sykepenger fra arbeidsgiver og fra NAV. Les mer om dette i blogginnlegget «Nye regler for beregning av sykepenger».

Lær mer om rutiner for håndtering av sykepenger

Delta på kurs om sykepenger

0