Digital sykmelding

Nye rutiner for digital sykmelding og refusjonskrav

Digital søknad om sykepenger

De aller fleste arbeidstakere som blir sykmeldt vil nå få sin sykmelding digitalt på nav.no. Fra nav.no kan arbeidstakeren sende sykmeldingen videre til sin arbeidsgiver, som deretter får den i sin meldingsboks i Altinn.

Fra 15. Januar 2018 skal alle arbeidstakere, med noen få unntak, også ha mulighet til å søke digitalt om sykepenger.

Hvis du jobber med sykepenger hos en arbeidsgiver som er omfattet, eller snart blir omfattet av ordningen vil du måtte gå til Altinn/NAV for å motta sykmeldingen og søknaden om sykepenger dersom den ansatte har valgt å sende disse digitalt fra nav.no. Når den ansatte sender søknad om sykepenger digitalt, saksbehandler NAV ikke lenger del D på papir.

Søknaden om sykepenger er en del av arbeidsgiverens søknad om refusjon, sammen med inntektsopplysningsskjemaet som foreløpig ikke er digitalisert. Dette innebærer at arbeidsgivers refusjonskrav vil kunne bestå av både digital søknad om sykepenger (del D), og inntektsopplysningsskjema som fortsatt må sendes på papir.

Hvem får sykepengesøknaden?

Den digitale søknaden om sykepenger vil ha forskjellig adressat avhengig av hvor i sykepengeløpet den ansatte er og avhengig av om arbeidsgiver forskutterer sykepenger utover arbeidsperioden eller ikke. Som arbeidsgivers representant vil du finne søknaden om sykepenger i meldingsboksen i Altinn der den ansatte er innmeldt gjennom A-ordningen.

Hvis søknaden er beregnet til innenfor arbeidsgiverperioden, går den bare til arbeidsgiveren. Gjelder søknaden sykepenger utover arbeidsgiverperioden, går den til NAV, med kopi til arbeidsgiveren. Hvis arbeidsgiveren har oppgitt at de ikke forskutterer lønn under sykdom for sine ansatte, går søknaden kun til NAV.

Nye rutiner

Endringene medfører at de rutinene dere har i bedriften må gjennomgås slik at dere er sikre på at dere er klare både til å ta imot digitale sykmeldinger og motta digital søknad som sykepenger. Sjekk derfor hvem som har tilgang til å se sykmeldinger og søknader?

Noen arbeidstakere vil fortsatt få sykmelding på papir

Noen grupper arbeidstakere vil av ulike grunner fortsatt få sykmeldingen på papir. Bedriftene må derfor opprettholde rutiner for å ta imot sykmeldinger på begge måter.

Hva med skatte- og inntektsopplysningsskjemaet?

Innsending av disse skjemaene er ikke digitalisert enda. Derfor må de fremdeles sendes til NAV på papir. Etter planen skal disse digitaliseres innen januar 2019.

Lær mer om nye rutiner for digital sykmelding!

Delta på nyhetskurset: Nye regler – Sykepenger – rutiner og digitalisering

Du kan også lære mer om de nye rutinene for digital søknad om sykepenger på Personalforum 2018.

Finn ut mer om Personalforum 2018

Julianne Habberstad er advokat i Visma Software AS og har jobbet med rådgivning og opplæring av arbeidsgivere siden 2004. Hun er en erfaren foredragsholder innen ulike personalrelaterte og forretningsjuridiske temaer.
Connect with Julianne: