Nye rutiner for digital sykmelding og refusjonskrav

Digital sykmelding

Digital søknad om sykepenger

De aller fleste arbeidstakere som blir sykmeldt får nå sin sykmelding digitalt på nav.no. Fra nav.no kan arbeidstakeren sende sykmeldingen videre til sin arbeidsgiver, som deretter får den i sin meldingsboks i Altinn. Noen grupper arbeidstakere vil av ulike grunner fortsatt få sykmeldingen på papir. Bedriftene må derfor opprettholde rutiner for å ta imot sykmeldinger på begge måter.

Hvis du jobber med sykepenger hos en arbeidsgiver som er omfattet vil du måtte gå til Altinn/NAV for å motta sykmeldingen og søknaden om sykepenger dersom den ansatte har valgt å sende disse digitalt fra nav.no. Når den ansatte sender søknad om sykepenger digitalt, saksbehandler NAV ikke krav om sykepenger papir.

Les også: Nye regler for beregning av sykepenger 

Hvem får sykepengesøknaden?

Den digitale søknaden om sykepenger vil ha forskjellig adressat avhengig av hvor i sykepengeløpet den ansatte er og avhengig av om arbeidsgiver forskutterer sykepenger utover arbeidsperioden eller ikke. Som arbeidsgivers representant vil du finne søknaden om sykepenger i meldingsboksen i Altinn der den ansatte er innmeldt gjennom A-ordningen.

Hvis søknaden er beregnet til innenfor arbeidsgiverperioden, går den bare til arbeidsgiveren. Gjelder søknaden sykepenger utover arbeidsgiverperioden, går den til NAV, med kopi til arbeidsgiveren. Hvis arbeidsgiveren har oppgitt at de ikke forskutterer lønn under sykdom for sine ansatte, går søknaden kun til NAV.

Ny digital inntektsmelding fra 1. januar 2019

Idag er søknaden om sykepenger er en del av arbeidsgiverens søknad om refusjon for sykepenger, sammen med inntektsopplysningsskjemaet. Fra 1. januar 2019 blir dagens papirskjema for inntektsopplysninger erstattet av en digital inntektsmelding.

Den digitale inntektsmeldingen skal, som i dag, benyttes for å gi NAV opplysninger om arbeidstakere som skal ha foreldrepermisjon, har rett til svangerskapspenger, er sykmeldte, eller har rett til omsorgspenger, pleiepenger eller opplæringspenger.

Sjekk rutinene dine!

Endringene medfører at de rutinene dere har i bedriften må gjennomgås slik at dere er sikre på at dere har rutiner på plass for å imot digitale sykmeldinger, motta digital søknad som sykepenger og ikke minst sende digital innteksmelding til NAV. Arbeidsgiver kan sende inntektsmeldingen fra sitt eget lønns- og personalsystem eller fra altinn.no. Les mer om inntektsmeldingen på nav.no.

Nye regler for beregning av sykepenger

Fra 1. januar 2019 skal sykepenger beregnes på en ny måte. Endringene gjelder både når arbeidsgiver og NAV skal beregne sykepenger. Les mer om dette i blogginnlegget «Nye regler for beregning av sykepenger».

Lær mer om rutiner for håndtering av sykepenger

Delta på kurs om sykepenger

0