Gå til hovedsiden

Rutiner for digital sykmelding og refusjonskrav

Når den ansatte sender søknad om sykepenger digitalt, saksbehandler NAV ikke lenger del D på papir. Er din bedrift klar for digital sykmelding, digital innteksmelding og refusjonskrav?

Digital sykmelding
Digital sykmelding

De aller fleste arbeidstakere som blir sykmeldt får sin sykmelding digitalt på nav.no. Fra nav.no kan arbeidstakeren sende sykmeldingen videre til sin arbeidsgiver, som deretter får den i sin meldingsboks i Altinn. Noen grupper arbeidstakere vil av ulike grunner fortsatt få sykmeldingen på papir. Bedriftene må derfor opprettholde rutiner for å ta imot sykmeldinger på begge måter.

Hvis du jobber med sykepenger hos en arbeidsgiver som mottar digital sykmelding, vil både sykmeldingen og digital søknad om sykepenger komme til Altinn dersom den ansatte har valgt å sende disse digitalt fra nav.no. Lederen til den sykmeldte vil også kunne få tilgang på sykmeldingen og søknaden om sykepenger på sidene til NAV, når de er registrert som nærmeste leder. Når den ansatte sender søknad om sykepenger digitalt, saksbehandler NAV ikke krav om sykepenger på papir.

Les også: Regler for beregning av sykepenger

Hvem får sykepengesøknaden?

Den digitale søknaden om sykepenger vil ha forskjellig adressat avhengig av hvor i sykepengeløpet den ansatte er og avhengig av om arbeidsgiver forskutterer sykepenger utover arbeidsperioden eller ikke. Som arbeidsgivers representant vil du finne søknaden om sykepenger i meldingsboksen i Altinn der den ansatte er innmeldt gjennom A-ordningen.

Hvis søknaden er beregnet til innenfor arbeidsgiverperioden, går den bare til arbeidsgiveren. Gjelder søknaden sykepenger utover arbeidsgiverperioden, går den til NAV, med kopi til arbeidsgiveren. Hvis arbeidsgiveren har oppgitt at de ikke forskutterer lønn under sykdom for sine ansatte, går søknaden kun til NAV dersom fraværet varer ut over arbeidsgiverperioden.

Digital inntektsmelding

Den digitale inntektsmeldingen skal benyttes for å gi NAV opplysninger om arbeidstakere som skal ha foreldrepenger, har rett til svangerskapspenger, har rett på sykepenger, eller har rett til omsorgspenger, pleiepenger eller opplæringspenger.

For arbeidsgivere som forskutterer sykepenger, er det viktig å være klar over at søknaden om sykepenger er en del av arbeidsgiverens søknad om refusjon for sykepenger, sammen med den digital inntektsmeldingen.

Sjekk rutinene dine!

Det er viktig å ha gode rutinene i bedriften for å ta imot digitale sykmeldinger, motta digital søknad som sykepenger og ikke minst sende digital inntektsmelding til NAV. Men merk at dere fortsatt må ha rutiner for å motta sykmelding på papir også.

Arbeidsgiver kan sende inntektsmeldingen fra sitt eget lønns- og personalsystem eller fra altinn.no.

Beregning av sykepenger

Les mer om hvordan sykepenger skal beregnes korrekt i blogginnlegget «Regler for beregning av sykepenger».

Lær mer om reglene (og mulighetene!) innen lønn og HR

Vi har mange guider til læring og inspirasjon!

Mest populære