Gå til hovedsiden

Riktig beregning av diett i 2022

Her forklarer vi hvem som har rett til diett og hvilke satser og beregningsmåter som nå gjelder.

Riktig beregning av diett
Riktig beregning av diett

Hvilke satser har den ansatte krav på?

Utgiftsdekning er ikke lovregulert, ansattes krav på  dekning av reisekostnader må derfor reguleres i avtale. I enkelte tariffavtaler er utgiftsdekning regulert. Ansatte i staten (og til dels i kommunene) er omfattet av Statens særavtaler for reiser innenlands og utenlands. I private virksomheter, som ikke er omfattet av tariffavtale, reguleres ansattes krav på utgiftsdekning vanligvis i arbeidsavtalen.

I mange arbeidsavtaler står det at arbeidsgiver dekker nødvendige reiseutgifter i medhold av statens særavtaler for reise. Da er arbeidsgiver i utgangspunktet forpliktet til å følge bestemmelser og satser i særavtalene.

Visste du at vi har et nyhetsbrev om nye regler?

Satser for diett i Statens særavtaler fra 1. januar 2022

Forhandlingene mellom kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og hovedsammenslutningene er ferdige og gjeldende særavtale gjelder fra 1. januar 2022 til 31. desember 2024.

Diettgodtgjørelse er når ansatte får dekket utgifter til mat på reise etter bestemte satser, og ikke etter faktiske utlegg. Diettgodtgjørelser er fastsatt enten i statlige særavtaler eller tariffavtaler, men kan også fastsettes i individuelle avtaler mellom bedriften og de ansatte.

Her er satsene i statens særavtaler som gjelder for reiser fra 1. januar 2022.

Reisens lengdeSats
For reiser f.o.m 6 timer til og med 12 timer uten overnattingKr 324
For reiser over 12 timer uten overnattingKr 603
For reiser over 12 timer med overnattingKr 825

Trekkfrie satser for 2022

Skattedirektoratets forskuddssatser regulerer hvilke satser den ansatte må skatte av. I motsetning til statens særavtaler, må alle arbeidsgivere som utbetaler diett forholde seg til de trekkfrie satsene for diett. Er det avtalt en høyere sats enn den trekkfrie satsen, vil differansen være trekkpliktig og inngå i grunnlaget for beregning av forskuddstrekk.

Trekkfrie satser i 2022
Reisens lengdeSats
For reiser f.o.m 6 timer til og med 12 timerKr 200
For reiser over 12 timer uten overnattingKr 400
For reiser med overnatting på hotellKr 617
For reise med overnatting på pensjonatKr 172
For reiser med overnatting hybel/brakke med kokemulighet/privatKr 95

Eksempler

I eksemplene er det avtalt at utgifter til mat dekkes i medhold av Statens særavtaler for reise.

Eksempel 1

Maria har vært på et kundemøte. Hun reiste hjemmefra kl. 07.00. Kom tilbake på kontoret kl. 14.00. Kom hjem kl. 17.00.

Beregning av diett reise som varer 8 timer
Krav på diett etter særavtalenKr 324
Trekkfri satsKr 200
  
Trekkfri diettKr 200
Trekkpliktig diettKr 124

Eksempel 2

Jens har vært seminar. Han reiste hjemmefra torsdag kl. 10.00 og kom hjem fredag kl. 15.00. Han overnattet hos en bekjent.

Beregning av diett reise som varer 8 timer
Krav på diett etter særavtalenKr 825
Trekkfri satsKr 95
  
Trekkfri diettKr 95
Trekkpliktig diettKr 730

Det er reglene for måltidstrekk og reiser som varer utover hele døgn som gjør manuell diettberegning vanskelig, du finner eksempler på riktig utregning her.

Ja takk, send meg Regelnytt annenhver uke!

Mest populære