Riktig beregning av diett i 2020

Det gjelder nye satser for diett fra 1. juni 2020. Her forklarer vi hvem som har rett til diett og hvilke satser og beregningsmåter som nå gjelder.

Riktig beregning av diett i 2020

Hvilke satser har den ansatte krav på?

Utgiftsdekning er ikke lovregulert, ansattes krav på  dekning av reisekostnader må derfor reguleres i avtale. I enkelte tariffavtaler er utgiftsdekning regulert. Ansatte i staten (og til dels i kommunene) er omfattet av Statens særavtaler for reiser innenlands og utenlands. I private virksomheter, som ikke er omfattet av tariffavtale, reguleres ansattes krav på utgiftsdekning vanligvis i arbeidsavtalen.

I mange arbeidsavtaler står det at arbeidsgiver dekker nødvendige reiseutgifter i medhold av statens særavtaler for reise. Da er arbeidsgiver i utgangspunktet forpliktet til å følge bestemmelser og satser i særavtalene. Fra 1. juni 2020 gjelder det nye satser for diett.

Meld deg på kurs i reiseregninger fra A til Å

Nye satser for diett i Statens særavtaler fra 1. juni 2020  

Diettgodtgjørelse er når ansatte får dekket utgifter til mat på reise etter bestemte satser, og ikke etter faktiske utlegg. Diettgodtgjørelser er fastsatt enten i statlige særavtaler eller tariffavtaler, men kan også fastsettes i individuelle avtaler mellom bedriften og de ansatte. 

Her er de nye satsene i statens særavtaler som gjelder for reiser fra 1. juni 2020.

Reisens lengde Sats
For reiser f.o.m 6 timer til og med 12 timer uten overnatting Kr 315
For reiser over 12 timer uten overnatting Kr 585
For reiser over 12 timer med overnatting Kr 801

Trekkfrie satser for 2020

Skattedirektoratets forskuddssatser regulerer hvilke satser den ansatte må skatte av. I motsetning til statens særavtaler, må alle arbeidsgivere som utbetaler diett forholde seg til de trekkfrie satsene for diett. Er det avtalt en høyere sats enn den trekkfrie satsen, vil differansen være trekkpliktig og inngå i grunnlaget for beregning av forskuddstrekk.

Trekkfrie satser i 2020
Reisens lengde Sats
For reiser f.o.m 6 timer til og med 12 timer Kr 200
For reiser over 12 timer uten overnatting Kr 400
For reiser med overnatting på hotell Kr 589
For reise med overnatting på pensjonat Kr 164
For reiser med overnatting hybel/brakke med kokemulighet/privat Kr 91

Eksempler

I eksemplene er det avtalt at utgifter til mat dekkes i medhold av Statens særavtaler for reise.

Eksempel 1

Maria har vært på et kundemøte. Hun reiste hjemmefra kl. 07.00. Kom tilbake på kontoret kl. 14.00. Kom hjem kl. 17.00.

Beregning av diett reise som varer 8 timer
Krav på diett etter særavtalen Kr 315
Trekkfri sats Kr 200
Trekkfri diett Kr 200
Trekkpliktig diett Kr 115

Eksempel 2

Jens har vært seminar. Han reiste hjemmefra torsdag kl. 10.00 og kom hjem fredag kl. 15.00. Han overnattet hos en bekjent.

Beregning av diett reise som varer 8 timer
Krav på diett etter særavtalen Kr 801
Trekkfri sats Kr 91
Trekkfri diett Kr 91
Trekkpliktig diett Kr 710

Det er reglene for måltidstrekk og reiser som varer utover hele døgn som gjør manuell diettberegning vanskelig, du finner eksempler på riktig utregning her.

Meld deg på kurs i reiseregninger fra A til Å

Most popular

 • Planlegge arbeid og turnus

  Høytidsturnus – hvordan er reglene?

  Nå er det igjen på tide å tenke på helligdagsturnus. Høytider betyr normalt mye for de ansatte, og det er viktig med en lovlig turnus de fleste er fornøyd med.

 • Timelønn for undervisning

  Lærervikar og timelønn for undervisning

  Mange tar oppdrag som lærervikar i grunnskolen. Lærervikaren stiller ofte opp for å ta vikartimer på kort varsel, og skal lønnes med timelønn for undervisning.

 • Halvt skattetrekk ikke halv skatt

  Halv skatt før jul

  Halvert skattetrekk i desember betyr ikke at halve desemberlønnen er skattefri!