Bilgodtgjørelse (kilometergodtgjørelse) – ny skattefri sats fra 2017

Bruker du din egen bil i tjeneste for arbeidsgiver, er det helt vanlig å få betalt bilgodtgjørelse. Det er kommet nye skatteregler for utbetaling av bilgodtgjørelse (kilometergodtgjørelse). Reglene er mer komplisert enn tidligere.

Reglene slik de var til og med 2015

I korte trekk var skattereglene slik at om man forholdt seg til satsene i statens særavtaler, kunne bilgodtgjørelsen utbetales skattefritt.

Det var, da som nå, en forutsetning at arbeidstakeren fyller ut en reiseregning som er i tråd med skattebetalingsreglene.

Redusert skattefri sats i 2016

Den skattefrie satsen ble redusert i 2016. Bilgodtgjørelse kunne utbetales trekkfritt med inntil kr 3,80 pr km for kjøring til og med 10.000 km og kr 3,45 pr for kjøring ut over 10.000 km.

Ytterligere endringer fra 2017

Den skattefrie satsen ble ytterligere redusert fra og med inntektsåret 2017.

Skattefri sats er redusert til kr 3,50 pr km. Denne satsen gjelder nå uansett hvor mange kilometer arbeidstaker kjører i løpet av året.

De skattefrie satsene for bilgodtgjørelse er således:

Til og med 10.000 km i året kr 3,50 pr km
Fra og med 10.001 km i året kr 3,50 pr km

Kjøring i utlandet i 2017

For kjøring i utlandet er den skattefrie satsen lik som kjøring innenlands, det vil si kr 3,50 pr km uansett kjørelengde.

Trekk- og skattepliktige overskudd i 2017

Kjøring i Norge

Dersom arbeidsgiver har avtale om å betale bilgodtgjørelse etter statens satser, vil det kunne bli et skattepliktig overskudd som angitt i tabellen nedenfor.

Antall kilometer Type godtgjørelse Statens sats pr km Skattefri sats pr km Skattepliktig overskudd pr km.
0-10000 km Norge Kr 4,10 Kr 3,50 Kr 0,60
Tromsø Kr 4,20 Kr 3,50 Kr 0,70
El bil Kr 4,20 Kr 3,50 Kr 0,70
>10000 km Norge Kr 3,45 Kr 3,50 Kr 0,00
Tromsø Kr 3,55 Kr 3,50 Kr 0,05
El bil Kr 4,20 Kr 3,50 Kr 0,70

 

Det skattepliktige overskuddet er både trekkpliktig og arbeidsgiveravgiftspliktig.

Tillegg for de med arbeidssted i Tromsø

De som har arbeidssted i Tromsø har et tillegg på 10 øre pr kilometer. Dette tillegget vil øke det skattepliktige overskuddet.

Eksempel

En ansatt er på tjenestereise. Vedkommende har sitt arbeidssted i Tromsø. Har avtale om å få betalt etter satsene i  statens særavtale. Hun har ikke kjørt over 10.000 km. Denne dagen har hun kjørt 250 km.

Hun krever:

Statens satser 250 km x 4,10 Kr 1.025
Tromsøtillegg 250 km x 0,10 Kr      25
Sum bilgodtgjørelse   Kr 1.050

 

Skattepliktig overskudd blir:

Sum bilgodtgjørelse   Kr 1.050
Skattefri  250 km x 3,50 Kr    875
Trekk- og skattepliktig bilgodtgjørelse   Kr    175

 

Andre tillegg til kjøregodtgjørelsen

De øvrige tilleggene i særavtalene kan betales skattefritt.  Dette gjelder blant annet passasjertillegg, tilhengertillegg og tillegg for kjøring på skogs- og anleggsvei.

Godtgjørelse for kjøring med andre transportmidler enn bil og el-bil er også skattefritt når man følger statens satser.

Vil du lære mer om bilgodtgjørelse?

Reglene for bilgodtgjørelse oppleves av mange arbeidsgivere som vanskelig og utfordrende, og det gjøres mye feil. Få en gjennomgang av reglene for bilgodtgjørelse på nettkurs.

Kjøp Nettkurs – Bilgodtgjørelse

 

Lyst til å lære mer om vårt lønnsystem Visma Lønn? Les mer her

Her kan du lese mer om beskatning av firmabil.

Tormod Johansen jobbet som juridisk rådgiver i legal-avdelingen i Visma Software. Han er utdannet skatterevisor fra Skatteetatskolen i Oslo, og har jobbet med kontrollvirksomhet i Skatteetaten i flere år. Han har lang fartstid i Visma, hvor han jobbet med lønn og skatt som spesialområde. Jobben bestod i hovedsak av support til Visma sine kunder og en utstrakt kursvirksomhet, i tillegg til å skrive artikler og oppdatere Visma sine oppslagsverk på lønnsområdet.
Connect with Tormod: