Gå til hovedsiden

Bilgodtgjørelse (kilometergodtgjørelse): Dette er satsene for 2021

Hvordan beregnes bilgodtgjørelse (kilometergodtgjørelse) riktig i 2021?

Regler for bilgodtgjørelse (kilometergodtgjørelse)
Regler for bilgodtgjørelse i 2021

Les den populære guiden vår: Alt om reglene for bilgodtgjørelse

Hva har den ansatte krav på?

Loven sier ikke noe om dekning av bilgodtgjørelse. Ansattes krav på utgiftsdekning må derfor som hovedregel være regulert i avtalen mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. Ofte er det derfor sagt noe om utgiftsdekning i den ansattes arbeidsavtale. For virksomheter som er tariffbundet så kan tariffavtalen ha bestemmelser om bilgodtgjørelse.

Ansattes krav på bilgodtgjørelse vil derfor avhenge av hvilken forpliktelse arbeidsgiver har påtatt seg i de tilfeller man ikke er bundet av tariffavtale.

Statens sats og skattefri sats

Før 2016 var det slik at hvis arbeidsgiver brukte satsene i statens særavtaler, kunne bilgodtgjørelsen utbetales skattefritt på yrkesreiser. Fra 2016 har det vært slik at deler av statens sats er skattepliktig. Noen arbeidsgivere har avtalt med de ansatte at det er den trekkfrie satsen som utbetales. Da vil det ikke være et trekkpliktig overskudd.

Statens sats for bilgodtgjørelse i 2021

Statens særavtaler (eller statens reiseregulativ) regulerer hvilken utgiftsdekning de ansatte i staten har krav på ved reiser for sin arbeidsgiver. Satsene i særavtalene betegnes som «statens sats».

Mange private arbeidsgivere har forpliktet seg gjennom avtale med de ansatte å følge statens sats.

Statens sats for kilometergodtgjørelseKr 4,03 pr km

Staten sats for kilometergodtgjørelse i 2021 kr 4,03 per kjørte kilometer. Denne satsen  gjelder uansett kjørelengde og for reiser i Norge og i utlandet. Satsen gjelder også elbil.

Med passasjer og andre tillegg

Type tilleggSats
PassasjertilleggetKr 1,00 per passasjer per kjørte kilometer
TilhengertilleggetKr 1,00 per kilometer
Tillegg for kjøring på bygg- og anleggsveiKr 1,00 per kilometer
Tillegg for arbeidstakere som fyller drivstoff et sted hvor bomavgiften er inkludert i prisen (Tromsø)Kr 0,10

Utgifter statens sats for bilgodtgjørelse skal dekke

Bilgodtgjørelsen skal dekke utgifter som vedlikehold, drivstoff, dekk, service og reparasjon. I statens særavtaler er det lagt til grunn at satsen også dekker en andel av forsikring og avskrivninger.

Påfyll i innboksen? Sjekk ut nyhetsbrevet vårt Regelnytt

Skattefri kilometergodtgjørelse i 2021

Skattefri sats for kilometergodtgjørelse i 2021 er kr 3,50 pr km. Det vil si at hvis de andre vilkårene er oppfylt så kan kr 3,50 per kjørte kilometer utbetales uten at det beregnes forskuddstrekk.

Denne satsen gjelder uansett hvor mange kilometer arbeidstaker kjører i løpet av året, om man kjører i Norge eller utlandet og om man kjører elbil. Satsen gjelder også for ansatte som får kr 0,10 kr pr km for de som fyller drivstoff et sted hvor bomavgiften er inkludert i prisen.

Passasjertillegget, tilhengertillegget og tillegget kjøring på bygg- og anleggsvei gitt i medhold av statens særavtaler kan utbetales skattefritt.

Les også: Hvilke reiser gir skattefri bilgodtgjørelse og bruk av yrkesbil?

Skattepliktige overskudd ved utbetaling av statens sats i 2021

 Statens satsSkattefri satsSkattepliktig overskudd
Kilometergodtgjørelse ved bruk av egen bilKr 4,03 pr kmKr 3,50 pr kmKr 0,53 pr km
Tillegg for arbeidstakere som fyller drivstoff et sted hvor bomavgiften er inkludert i prisen (Tromsø)Kr 0,10 pr kmKr 0,00 pr kmKr 0,10 pr km

Forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift

Det skal beregnes forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift av trekkpliktig skattepliktig overskudd.

Eksempel

En ansatt er på tjenestereise. Han har avtale om å få utgiftsdekning etter satsene i  statens særavtale. Han har har kjørt 250 kilometer og ført dette på reiseregningen.

Kravet etter statens særavtaler250 km x 4,03 kr Kr 1007,50
Trekkfri utbetaling250 km x 3,50 krKr 875
Skattepliktig utbetaling Kr 132,50

Den ansatte har krav på kr 1007,50 utbetalt. Av disse kan kr 875 utbetales trekkfritt. Kr 132,50 er trekkpliktig og skal inngå i grunnlaget for betaling av arbeidsgiveravgift.

Feriepenger

Det skal i utgangspunktet ikke beregnes feriepenger av bilgodtgjørelse, hverken av trekkfri eller trekkpliktig del.

Pensjonsgrunnlag (AFP/OTP)

Bilgodtgjørelse danner ikke grunnlag for AFP- eller OTP-premie. Når det gjelder OTP vil den trekkpliktige delen inngå i grunnlaget hvis det ikke er gjort unntak i innskuddsplanen for virksomheten.

Andre tillegg til kjøregodtgjørelsen

Kjøring med andre transportmidler etter statens særavtaler er skattefritt når man følger statens satser.

Motorsykkel over 125 ccKr 2,95 pr km
Snøscooter og ATVKr 7,50 pr km
Båt med motorKr 7,50 pr km
Moped, motorsykkel opp tom 125 cc og andre motoriserte fremkomstmidlerKr 2,00 pr km

Alt om reglene for bilgodtgjørelse

Bruker du din egen bil i tjeneste for arbeidsgiver, er det vanlig å få dekket utgifter knyttet til kjøringen. I denne guiden får du en fullstendig oversikt over reglene for bilgodtgjørelse, og hvilke regler som gjelder for å få bilgodtgjørelsen utbetalt trekkfritt.

Les guiden: Alt du må vite om bilgodtgjørelse

Mest populære