Skriv ut siden

Personvernerklæring

Visma konsernet og dets datterselskaper (Visma) respekterer privatlivet ditt. Denne personvernerklæringen beskriver din rett til personvern og vårt engasjement for å beskytte dine personopplysninger.

Visma er et europeisk konsern med juridiske enheter, forretningsprosesser, ledelsesstrukturer og tekniske systemer som krysser landegrenser. Visma leverer programvare og tjenester til private og offentlige bedrifter (Kunder) i Europa. Vismas hovedkontor ligger i Oslo og Visma-konsernet er underlagt europeisk personvernlovgivning, inkludert personvernforordningen (GDPR).

Alle strategiske beslutninger om personvern i Visma treffes på konsernnivå under tilsyn av konsernets personvernombud, Data Protection Officer (DPO).

Vi bruker cookies for å registrere din aktivitet på våre nettsider. Denne informasjonen kombinerer vi med opplysningene du oppgir for å danne en profil, slik at vi kan vise deg innhold tilpasset dine interesser. Ved å akseptere, tillater du oss å registrere og behandle din persondata som beskrevet her.