Gå til hovedsiden

Er du klar for å jobbe digitalt med sykefravær?

Søknad om sykepenger har blitt digital. Derfor er det viktig at alle arbeidsgivere har gode rutiner for hvordan mottak av sykmeldinger skal håndteres.

Søknad av sykepenger digitalt
Graderte sykepenger

Arbeidsgivers innsending av inntektsopplysninger til NAV har også blitt digitalisert, og må sendes på digital inntektsmelding. Alle arbeidsgivere bør nå ha tildelt de tre tjenestene i Altinn som er nødvendig for mottak av sykmeldingen og søknaden om sykepenger digitalt.

Krever tildeling av tjenester i Altinn

Arbeidsgiver vil motta sykmeldingen, skjemaet for leder og søknaden om sykepenger i Altinn.

Det er fire ulike tjenester som i Altinn som gjelder digitale sykmeldinger:

 • «Sykmelding» gir arbeidsgiver tilgang til digitale sykmeldinger som arbeidstakeren sender fra nav.no.
 • «Sykmelding – oppgi leder» gir tilgang til å melde inn til NAV hvem som er nærmeste leder for den sykmeldte. Det er også her arbeidsgiver oppgir hvorvidt de forskutterer sykepenger.
 • «Søknad om sykepenger» gir tilgang til digital søknad om sykepenger som den sykmeldte har fylt ut og sendt inn fra NAV.
 • «Digital oppfølgingsplan for sykmeldte» gir tilgang til digital oppfølgingsplan som den ansatte og lederen skriver sammen på nav.no

Les også: Nye rutiner for digital sykmelding og refusjonskrav

Nye regler, rett i innboksen – meld deg på Regelnytt!

Hvem skal ha tilgang til tjenestene?

Det er ikke alle i virksomheten som har tilgang, eller som bør ha tilgang, til tjenestene i Altinn. De som har tilgang og som også kan gi tilgangene videre må ha en av disse rollene i enhetsregisteret:

 • styrets leder
 • daglig leder / administrerende direktør
 • innehaver
 • komplementar
 • deltaker med delt ansvar
 • deltaker med fullt ansvar
 • bestyrende reder
 • norsk representant for utenlandsk enhet
 • bostyrer

Arbeidsgiver bestemmer hvem som skal få tilgang på tjenestene i Altinn.

Hvem avgjør hvordan sykmeldingen skal leveres?

Det er arbeidstaker som enn så lenge, velger hvordan sykmeldingen skal leveres. Velger arbeidstaker å levere sykmeldingen digitalt, så vil den være levert i tråd med folketrygdloven § 8-18, tredje ledd. Arbeidsgiver kan da ikke kan nekte å utbetale sykepenger med den begrunnelse at virksomheten ikke har rutiner på plass for å håndtere sykmeldinger som kommer digitalt.

Arbeidsgiver har altså ikke anledning til å pålegge arbeidstaker en bestemt leveringsmetode. Derfor er det nå viktig at alle arbeidsgivere har gode rutiner for hvordan mottak av sykmeldinger skal håndteres i virksomheten, både sykmeldinger som kommer på papir, og de som kommer digitalt.

Er det unntak fra digital sykmelding?

Alle kan ikke levere søknad om sykepenger digitalt, og/eller levere digital sykmelding. Dette gjelder:

 • sykmelding fra spesialhelsetjenesten (dette jobbes det med)
 • de som ikke har bankID eller annen legitimasjon på høyeste sikkerhetsnivå
 • de som i Folkeregisteret har strengt fortrolig adresse
 • arbeidstakere uten norsk fødselsnummer eller d-nummer digital søknad som gjelder reisetilskudd

Digital inntektsmelding

Fra 1. januar 2019 er det digitalt enevalg ved innsending av inntektsopplysninger om arbeidstaker til NAV. Den nye digitale inntektsmeldingen erstatter det papirbaserte inntektsopplysningsskjemaet.

Les også: Nye regler for beregning av sykepenger

Nye regler, rett i innboksen – meld deg på Regelnytt!

Mest populære