Gå til hovedsiden

Privatist? Eksamen fra A til Å

Satser du på å ta eksamen som privatist? Her er svarene på spørsmålene du måtte ha.

Privatisteksamen

OBS: Privatist i Oslo: Klikk her

Merk: Spesifikke spørsmål som angår enkeltelever eller prosedyrer må rettes til privatistkontorene.

Hvem velger å bli privatist?

Hvem som helst kan melde seg opp til privatisteksamen i ett eller flere fag. Noen gjør det for å forbedre karakterer, andre for å ta fag de trenger for videre studier. Man kan også ta fagbrev og svennebrev som privatist, men da er det blant annet krav om relevant praksis. 

Må jeg følge kurs i faget for å gå opp som privatist?

Det må du ikke. Har du tilstrekkelig med selvdisiplin, kan du forberede deg på egenhånd. Men husk å være sikker på  at du har riktig læreplan i faget.

Hvilke fag kan jeg gå opp i som privatist? Kan jeg ta fag som privatist mens jeg går på videregående? 

Du kan ta privatisteksamen i alle fag som tilbys på videregående nivå og som avsluttes med eksamen. Du kan også gå opp som privatist i ett eller flere fag samtidig som du følger ordinær undervisning i andre fag. Det betyr for eksempel at du kan ta videregående på to år.

Hvor mye koster privatisteksamen? 

I 2024  koster det 1305  dersom du ikke har bestått faget tidligere. Hvis du vil forbedre karakteren i et fag du allerede har bestått, er prisen 2611. Avgiften er den samme for hele landet.

Hvis jeg vil følge undervisning som privatist, hvor mye koster det da? 

Det er mange som tilbyr slik undervisning i forskjellige prisklasser. Det beste er nok å ta et googlesøk for å finne kurs som passer deg og din lommebok.

Hvordan blir jeg privatist?

Du melder deg opp til eksamen i fagene du har valgt. Det gjør du i det fylket hvor du har bostedsadresse, gjennom privatistportalen. Du logger deg inn her med elektronisk ID: https://privatist.inschool.visma.no/.

Spørsmål til fylket ditt? vilbli.no har en liste over alle eksamenskontorene.

Hva slags opplysninger må jeg legge inn i Privatistportalen? 

I det første skjermbildet må det fylles inn personalia som navn, adresse, fødselsdato, epost, telefonnummer og målform. I neste bilde legger du inn fagkodene til de fagene du ønsker å gå opp i. Deretter blir du tatt videre til betaling. 

Hvilke frister gjelder? 

For høstsemesteret er fristen for oppmelding 15. september, for vårsemesteret 1. februar.

Trenger du tilrettelegging? 

Enkelte kandidater har behov for spesielle hjelpemidler eller utvidet eksamenstid. Dette søker du om inne i Privatistportalen der du melder deg opp til eksamen. (Merk at andre rutiner gjelder for Oslo)

Er eksamen muntlig eller skriftlig?

Dette kommer an på faget. De fleste fag er skriftlige, men noen, for eksempel Internasjonal engelsk, har to karakterer; en for muntlig og en for skriftlig. Dette finner du detaljert informasjon om via UDIRs sider: Vurdering. Du kan velge å ta skriftlig og muntlig på forskjellige tider av året, det er ikke påkrevd å ta disse eksamenene samtidig.

vilbli.no har oversikt over læreplanene i Kunnskapsløftet: Læreplaner

Hvordan får jeg nytt vitnemål/kompetansebevis?

Når du har tatt eksamen som privatist, kan vitnemål med de nye karakterene du har fått, bestilles fra den videregående skolen du gikk på tidligere. Dersom du ikke har vært elev ved en norsk videregående skole, kan du bestille kompetansebeviset fra Privatistkontoret (i noen fylkes kalles dette Eksamenskontoret) i det fylket du bor. (Se liste over kontorene lenger opp i artikkelen).

Kan jeg risikere å få dårligere karakter i et fag jeg tar opp? 

Dette kan selvsagt skje, men i så tilfelle blir den gamle karakteren stående. 

Hvordan klager jeg på karakteren fra privatisteksamen? 

Du kan klage på karakteren på skriftlig eksamen ved å logge inn i i Privatistportalen. Klagefristen er ti dager. Ved alle andre eksamensformer enn den skriftlige kan du kun klage på formelle feil i gjennomføringen av eksamen, ikke på karakteren. Flere detaljer finner du på UDIRs side: https://www.udir.no/eksamen-og-prover/eksamen/administrere-eksamen/#datoar-vidaregaande

NB! Det er viktig at du sjekker det enkelte fylkes hjemmeside før du klager(evt. ringer Eksamens-/Privatistkontoret i fylket ditt) , da det forekommer forskjeller i praksis fylkene imellom. På vilbli.no finner du liste over eksamenskontorene (Du må velge fylke øverst).

Hva om jeg blir syk på privatisteksamen eller forhindret fra å møte?

Hvis du blir forhindret fra å møte på grunn av sykdom eller andre uforutsette hendelser, skal du sende dokumentasjon på fraværet til det stedet/den skolen som står som arrangør av eksamen. Der registreres dokumentasjonen din som dokumentert fravær dersom dokumentasjonen godkjennes. For de fleste fylker i landet er det videregående skoler som står som arrangør. (I Oslo må du sende til Privatistkontoret). Du trenger ikke betale gebyr på nytt hvis fraværet godkjennes som dokumentert. Ny eksamen vil bli avholdt neste semester.

Kan jeg ta ny eksamen hvis jeg ikke kan dokumentere hvorfor jeg ikke møtte på eksamen? 

Det kan du, men da må du melde deg opp på ny neste semester samt betale ny eksamensavgift. 

Kan jeg angre meg og melde meg av eksamen? Får jeg i så fall tilbake avgiften jeg betalte?

Hvis du velger å melde deg av eksamen, kan du ikke gjøre dette i Privatistportalen. Du må ta kontakt med Eksamenskontoret/Privatistkontoret i fylket ditt. Du får tilbake avgiften hvis du melder deg av innen oppmeldingsfristen.

Nye kriterier for opptak til høyere utdanning: Hva vil skje med privatisteksamen?

Forslaget til nye kriterier blir lagt fram av regjeringen nå i vår og innebærer blant annet at det er karakterene fra første gang fagene ble bestått som vil danne grunnlaget man konkurrerer på ved opptak til høyere utdanning. Forbedring av karakterene vil med andre ord ikke telle i opptaket, som delvis vil basere seg på en opptaksprøve.

Samtidig skal det fremdeles være mulig å ta nye fag etter fullført videregående.

Merk: Spesifikke spørsmål som angår enkeltelever eller prosedyrer må rettes til privatistkontorene.

Les mer om Visma Inschool

Mest populære