Gå til hovedsiden

Hva bestemmer hvilken fagkarakter du får som elev?

Hver vår får tusenvis av videregående elever både standpunkt- og eksamenskarakterer, og mange venter spent på resultatet før de eventuelt skal søke høyere utdanning. For å hjelpe deg som elev å forstå hva som danner grunnlaget for disse karakterene, har vi samlet informasjon og svar på ofte stilte spørsmål nedenfor.

Hva bestemmer standpunktkarakteren?

Den samlede kompetansen

Faglæreren din er den som setter standpunktkarakteren din i fag. Han eller hun skal vurdere den samlede kompetansen din i faget – altså samtlige kompetansemål fra læreplanen. Det betyr at det ikke nødvendigvis er sånn at det kun er det siste halvåret som teller, for læreren din må også ta hensyn til hvordan du gjorde det i kompetansemål som ble vurdert tidligere i skoleåret. Husk at innsats kun skal være en del av vurderingen i fag “hvor det står spesifikt i læreplanen” (Udir).

For elever med individuell opplæringsplan (IOP), skal læreren vurdere den samlede kompetansen eleven viser når standpunkt settes.

Regelverk

Når faglæreren din skal sette standpunktkarakter, gjøres dette basert på forskrift til opplæringsloven eller friskoleloven, og et rundskriv fra Udir om individuell vurdering. Med andre ord, må læreren følge et regelverk når hun eller han skal sette karakterer.

Som elev, skal du vite hva læreren din legger vekt på når karakteren skal bestemmes. Hvis du er usikker på hvor mye ulike aktiviteter du har hatt i et fag gjennom året teller på karakteren, må du snakke med læreren din om dette.

Vurderingsgrunnlag

For at læreren din i det hele tatt skal kunne sette karakter, må det finnes et vurderingsgrunnlag. Det betyr at du som elev må ha deltatt tilstrekkelig i faget og tilhørende kompetansemål og vurderinger gjennom skoleåret til at læreren din kan gjøre en god helhetsvurdering. 

Hva betyr IV?

Dersom læreren din ikke har tilstrekkelig vurderingsgrunnlag for å sette en standpunktkarakter, vil det settes IV (ikke vurdert). Læreren din skal gi deg beskjed i god tid og sende et varselbrev hvis du står i fare for å få ikke vurdert, slik at du får muligheten til å hente deg inn igjen.

Hvis du har mye fravær i et fag, kan dette også føre til at du får IV i faget. Uavhengig av årsak, betyr IV at faget ikke er bestått og du kan klage på beslutningen. Du kan lese mer om dette på Udir sine sider.

Hva betyr karakter 1?

Karakteren 1 er det vi også kaller stryk, og betyr at faget ikke er bestått. Faget kan bli bestått likevel hvis du får karakter 2 eller høyere på eksamen. Hvis du får karakter 1 i standpunkt, skal du få mulighet til å gå opp til eksamen for å bestå faget og få et gyldig vitnemål. Les mer om dette på www.ung.no.

Eksamenskarakter

I tillegg til standpunktkarakterer, kommer også eksamenskarakterer på vitnemålet ditt. For de fagene du har bestått og hatt eksamen i vil det altså stå flere karakterer. Og her er det et par ting du må passe på:

  • Du må bestå faget både til standpunkt og til eksamen for å få utstedt et vitnemål.
    • Hvis du for eksempel har fått karakter i standpunkt, men stryker på eksamen vil du ikke få vitnemål, men et kompetansebevis i stedet. 
  • Du får ikke studieplass på høyere utdanning uten vitnemål.
  • Dersom du har fått karakter 1 (stryk) til standpunkt, men får karakter 2 eller bedre på eksamen vil faget bli bestått, og du får vitnemål.
    • Dette gjelder ikke hvis eksamenskarakteren er for en tverrfaglig eksamen

Også her kan du finne mer informasjon hos Udir.

Oppsummering

For å oppsummere, er det den samlede kompetansen din i faget som er grunnlaget for det du får i standpunktkarakter. Det settes en egen karakter på eksamen, og eksamen må bestås for å få et gyldig vitnemål. For å søke høyere utdanning må du ha et gyldig vitnemål, og et kompetansebevis er dermed ikke tilstrekkelig. Husk at du alltid kan spørre læreren din dersom du er usikker på karakterer du har fått eller hva du skal gjøre hvis du får IV eller 1 i et fag.

Spørsmål om privatisteksamen? Sjekk ut dette blogginnlegget.

Mest populære