Gå til hovedsiden

Dette tar vi i Visma med oss hjem fra Arendalsuka

– Målbildet i «Én innbygger, én journal» står der fortsatt, men veien til målet har endret seg. Gjennom debatt får vi belyst dette både fra leverandør, kommune og politisk perspektiv, forteller Leif Inge Jakobsen.

Under Arendalsuka 2023 arrangerte Visma Enterprise debatt om to sentrale temaer for kommune-Norge i årene som kommer. 

  • Hvilken retning skal kommunene ta når det kommer til fremtidens journalsystem? 
  • Hvordan kan teknologi bidra til å løse utfordringene knyttet til samarbeid og koordinering i hjelpetjenestene?

Det siste først. Onsdag inviterte Visma til debatt og spurte: Hvorfor er det så vanskelig å samhandle om innbyggere med sammensatte og langvarige behov? Debatten ble ledet av Mari Brovold i Visma Enterprise, med seg hadde hun Innbyggerrepresentant Anne Bakken, Jorun Elin Dahl fra Bjørnafjord kommune og Lucie Aunan i direktoratet for eHelse. 

– Det var litt skummelt å være debattleder, for man vet jo ikke helt hva som skal skje. Men jeg synes debatten gikk bra, paneldeltakerne var fornøyde og vi fikk gode tilbakemeldinger, forteller debattleder Mari Brovold.

Hun mener panelet var engasjert og at debattantene hadde mye på hjertet.

– De vet hvor skoen trykker, men de har ikke alltid de ressursene som trengs. Jeg mener forøvrig at vi gjorde en fin vri med å involvere pårørende, det er ikke så ofte de får komme med synspunkter fra sin side, sier Brovold.

Veien til målet har endret seg

De fleste i helse-Norge er enige om visjonen og hovedmålene for “En innbygger, en journal”. Regjeringen har varslet en ny finansieringsordning til kommunene til støtte av moderne journalsystemer. Nå når kommune-Norge står på terskelen til å velge retning for fremtidens pasientjournal, hvordan skal man sikre at man oppnår gevinstene og mulighetene som ligger i en innbygger, en journal?

Det var tematikken i debatten Visma og IKT Norge inviterte til mandag i Arendalsuka. Leif Inge Jakobsen i Visma Enterprise hadde med seg Elin Wikmark Darell fra Stjørdal kommune, Erlend Svardal Bø (H) fra Helse- og omsorgskomiteen, Kristin Weidemann Wieland fra KS og Wenche Dehli fra Helse- og velferdsdirektør Trondheim Kommune.

I en god debatt fikk Elin Darell fra Værnesregionen fram at kommunene ser på alternative løsninger til Helseplattformen, og ba KS redegjøre for hvorfor Midt-Norge utelates i flere dokumenter når det gjelder nasjonale planer for e-helse. Hun mente også at vi må komme videre med nasjonale føringer, og at utredninger tar for lang tid. 

For Leif Inge Jakobsen sin del var det viktig å få frem at Visma er et alternativ for kommunene når de skal velge ny pasientjournal.

– Vår strategi er sammenfallende med det nasjonale bildet. Vi har en klar retning på hvor vi skal og hvor vi ikke skal. Vi fikk poengtert en del momenter som er viktig å få frem. Vi har mye vi vil fortelle, men samtidig i en slik debatt og et slikt format er det viktig å velge hva man skal fokusere på, forteller Jakobsen. 

– Målbildet i “Én innbygger, én journal» står der fortsatt, men veien til målet har endret seg. Gjennom debatt får vi belyst dette både fra leverandør, kommune og politisk perspektiv. Det er viktig for Visma å delta på arenaer hvor vi får snakke om vår strategi og vise hvordan vi skal være en bidragsyter for å skape gode løsninger til det beste for innbyggerne, sier han videre.

Både Mari Brovold og Leif Inge Jakobsen er svært fornøyde med Visma sitt bidrag under Arendalsuka, og mener uka er et viktig nasjonalt samlingspunkt for debatt.

– Det er god stemning og helt tydelig et viktig arrangement for å høre hva som rører seg i samfunnet. På et komprimert område er det nesten uendelig mange tilbud for å få med seg viktig samfunnsdebatt. Det er blitt et sted for å ikke bare vise seg frem, men også for å samle inn mange gode innspill fra ulike steder rundt i samfunnet.

Dersom du gikk glipp av debattene har du nå mulighet til å se dem i opptak. Disse finner du på våre hjemmesider. 

Se debattene her

Mest populære