Gå til hovedsiden

Visma Blogg - om teknologi, regnskap, skatt, lønn, innkjøp, HR

Sjekk ut podcaster fra Visma

Alle artikler

 • Forebyggende arbeid – med vekt på forebyggende barnevern

  Paradokset med forebyggende arbeid er at jo mer effektivt det er, desto mindre synlig er resultatet. Forebygging er også økonomisk lønnsomt. Det er billigere å hindre en negativ utvikling enn å snu den når den allerede er et faktum. Forebyggende barnevern handler blant annet om tidlig innsats, vektlegging av god kompetanse og samarbeid på tvers av fagansvar.

 • Oppvekstreformen – til barnets beste

  Bakgrunnen for barnevernsreformen, som også omtales som en oppvekstreform, har vært et behov for å løse utfordringer knyttet til samarbeidet mellom stat og kommune. Tanken er at staten skal støtte opp under kommunenes arbeid. En nasjonal koordineringsgruppe ledet av Bufdir skal sørge for at reformen blir gjennomført på en god måte lokalt. Reformen understøttes også av annet regelverk.

 • Forebygging av utenforskap i Hamar Kommune

  I Hamar opplever flere barn og ungdom utenforskap. Skolene uttrykker bekymring over økt omfang i komplekse elevsaker knyttet til fravær, psykisk uhelse og utagerende adferd. Andre instanser som arbeider tett med barn og ungdom gir uttrykk for tilsvarende bekymringer. Opplevelsen, basert på lokal og nasjonal mediedekning og dialog med nabokommuner, er at dette er en trend i større deler av landet.

 • Unngå tap på artikler kjøpt utenfor volumlisten.

  Kontorrekvisita: Hva, hvem, eller hvordan?

  Det papirløse samfunnet lar vente på seg og kontorrekvisita er fortsatt noe alle bedrifter trenger for å fungere i det daglige. Men, er nøkkelen til besparelser hvem man kjøper fra, hva man kjøper, eller hvordan man kjøper?

 • MyHealth@EU: Helsedata over landegrensene

  Norge og Europa knyttes stadig tettere sammen. Selv om Norge ikke er medlem av EU, gjør EØS-avtalen at vi likevel ofte inkluderes i fellesskapet. Nå er et europeisk samarbeid innen helsedata under utvikling, og Norge arbeider for å bli med i denne digitale samhandlingen.
  Spesielt viktig her er hvordan vi ivaretar kommunenes behov.

 • – Slik kan innovasjon få større effekt på samfunnsnivå

  Vi dro til Bergen og møtte Kjetil Århus, direktør for digitalisering og innovasjon i Bergen kommune. Der møtte vi en fremoverlent digitaliseringsleder som mener innovasjon ikke bare handler om å forbedre eksisterende arbeidsprosesser, men også om å gjøre ting på en helt ny måte for å løse samfunnsoppgaver.

 • Skatt på yrkesbil

  Skatt av yrkesbiler

  Skatt av yrkesbil gjelder både for varebil klasse 2 og lastebiler under 7501 kilo. Lær hvordan du beregner skattepliktig fordel.

 • Hjemmekontor skattepliktig eller skattefritt?

  Hjemmekontor: Skattefritt eller skattepliktig?

  Dekning av kostnader til hjemmekontor er todelt. Det ene er kostnader til selve boligen. Den andre kostnaden er utstyret, som skrivebord, kontorstol, headset og så videre. Vi skal også se på reiser til “det ekte” kontoret når hjemmekontor er standard.

Mest populære