Gå til hovedsiden

Barnehagen – samfunnets viktigste institusjon

Forskning viser at barnehagen spiller en sentral rolle når det kommer til utdanning, folkehelse og samfunnsøkonomi. Les hvordan barnehagen forebygger vansker innen helse og kompenserer for flere kjente utfordringer til barn.

Barnehage - samfunnets viktigste institusjon
Riktig kompetanse, tilstrekkelig med ressurser og tett samarbeid på tvers av fagmiljøene og foreldrene er viktige nøkkelord.

“Håper for all del at vi får plass i Tirilltoppen. Der går Thomas, den eneste som Tuva (11 mnd!) kjenner. Jeg har hørt at personalet skal være så positive og oppmerksomme. De ser deg virkelig – og de ser barna. Foreldrene er bare så fornøyde, og utearealene er fantastiske”.

Barnehagens åpenbare verdi vs forskning

Den mest åpenbare verdien ligger i barnehagens praktiske funksjon for arbeidslivet, og naturligvis sosialisering og integrering basert på et felles verdigrunnlag. Men forskning viser også at barnehagen spiller en sentral rolle når det kommer til utdanning, folkehelse og samfunnsøkonomi.

I artikkelen, «Sats bredt på psykisk helse i barnehagen og skolen», skriver tidligere assisterende direktør i Folkehelseinstituttet, Arne Holte, at psykiske helseproblemer koster samfunnet 185 milliarder kroner årlig. Det er 30 prosent mer enn alle kreftsykdommer til sammen.

Halvparten av sykdomstilfellene oppstår i barne- og ungdomsalder og har direkte sammenheng med frafall i videregående skole og redusert deltakelse i arbeidslivet. Hovedbudskapet til Holte er at samfunnet må satse på forebygging fremfor behandling, dersom vi skal redusere frafallet i videregående skole, øke yrkesdeltakelsen og styrke folkehelsen.

Det viser seg at høykvalitetsbarnehager, som de aller fleste norske barnehager er, forebygger vansker med psykisk helse og kompenserer for flere kjente utfordringer til barn av familier med lav sosioøkonomisk status. Det viser seg også at barnehager motvirker sen språkutvikling, styrker lese- og regneferdighetene og den kognitive utviklingen hos barna.

En målrettet kompetansestrategi

Riktig kompetanse i barnehagen

Barnehagen har altså et utrolig viktig samfunnsoppdrag! Hvordan kan det allerede gode arbeidet som barnehagene gjør på dette området styrkes ytterligere?

Riktig kompetanse, tilstrekkelig med ressurser og tett samarbeid på tvers av fagmiljøene og foreldrene er viktige nøkkelord. Per i dag oppfyller kun 70 prosent av barnehagene pedagognormen, noe som danner bakteppet for regjeringens strategi for kompetanse og rekruttering i barnehagene. Med strategien følger økte midler til kompetanseheving for de ulike yrkesgruppene i sektoren.

En annen del av dette bildet er behovet for gode IT-tjenester som legger til rette for samhandling med hjemmet, dokumentasjon av barnets utvikling, god ressursutnyttelse og ikke minst tverrfaglig samarbeid. Herunder ser vi at stadig flere kommuner reorganiserer seg og tar i bruk nye samhandlingsverktøy. Et godt eksempel på dette er Tromsø kommune som høster mye anerkjennelse for sitt arbeid med tidlig innsats.

Visma satser stort på oppvekstsektoren

De siste seks årene har Visma investert hundretalls millioner i oppvekstsektoren med nye, omfattende skytjenester for skoleadministrasjon, barneverntjeneste og PP-tjeneste. I løpet av 2018 skal vi også lansere vår nye løsning for barnehagesektoren – Visma Flyt Barnehage. Sentralt for denne satsingen er blant annet:

  • Heldigital, selvbetjent løsning for barnehageopptak.
  • Digitale tjenester for innsyn, selvbetjening og kommunikasjon.
  • Pedagogisk planlegging.
  • Modul for tverrfaglig samarbeid basert på samtykke.
  • Dokumentasjon av barnets utvikling.
  • Oversikt over formell kompetanse.
  • Ressursstyring med vikarhåndtering.
  • Rapportering, fakturering.

Forebygging av frafall i videregående skole må starte i barnehagen. Vårt mål er å tilby sammenhengende systemer som underbygger dette samfunnsoppdraget.

Barnehageapp

Min barnehage er Visma Flyt Barnehage sin tilhørende app. Min Barnehage sikrer god oppfølging rundt barnet med et komplett digitalt verktøy for trygg og enkel samhandling med hjemmet. All informasjon man trenger og bruker i løpet av barnehagedagen samles på ett sted. Slik vet både barnehagen og de foresatte hvor de skal sjekke, registrere, svare eller spørre dersom de lurer på noe.

Vi tar gjerne en gjennomgang av appen med deg.

Bestill gratis demovisning »

Mest populære