Barnehagen – samfunnets viktigste institusjon

Forskning viser at barnehagen spiller en sentral rolle når det kommer til utdanning, folkehelse og samfunnsøkonomi. Les hvordan barnehagen forebygger vansker innen helse og kompenserer for flere kjente utfordringer til barn.