Sjekklisten - for deg som skal starte egen bedrift!

Skjermbilde av budsjettmal

Et stiftelsesdokument er et dokument som oppretter en juridisk enhet som for eksempel et aksjeselskap.

For å registrere et aksjeselskap må du ha et stiftelsesdokument.

Åpne mal

Lag kopi
For å bruke dokumentet må du lage din egen kopi. Du trenger ikke å be om tilgang.

Kopier malen

kopier-dokument-google-docs-skjermbilde.png

For å kunne bruke dokumentet må du lage din egen kopi, slik:

 1. Gå til File i menyen
 2. Velg Make a copy

Hva må et stiftelsesdokument inneholde

reports.svg

Et stiftelsesdokument må inneholde følgende for å være gyldig

 • Stifternes navn eller foretaksnavn, adresse og fødselsnummer eller organisasjonsnummer
 • Antall aksjer hver av stifterne skal tegne
 • Det beløp som skal betales for hver aksje
 • Tidspunkt for oppgjør av aksjeinnskudd
 • Opplysning om hvem som skal være medlemmer av selskapets styre
 • Opplysning om selskapet skal dekke utgifter ved stiftelsen eller ikke
 • Selskapets vedtekter

Stiftelsesdokumentet må dateres og signeres av stifterne.

Stiftelsesdokumentet skal også vise eventuell informasjon om 

 • aksjeinnskuddet skal kunne gjøres opp med andre eiendeler enn penger
 • noen skal ha særskilte rettigheter ved stiftelsen
 • valg av revisor hvis selskapet skal ha revisor
Visma eAccounting på Facebook Visma eAccounting på Instagram Visma eAccounting på YouTube Visma eAccounting på Linkedin

Visma eAccounting
Karenslyst allé 56, 0277 Oslo