Gå til hovedsiden

Slik kan optimering effektivisere offentlig sektor

Hver dag jobbes det med komplekse problemer i offentlig sektor. Slike utfordringer løser Optimeringsteamet i Visma ved bruk av optimering og smarte algoritmer.

Når en prosess optimeres handler det om å utføre komplekse prosesser til perfeksjon.

Offentlig sektor står overfor stadig mer kompliserte oppgaver. Prosesser skal effektiviseres og allerede pressede ressurser skal utnyttes til det maksimale. Samtidig rettes det et økende fokus mot å oppfylle individuelle krav og ønsker fra samfunnet.

Summen av disse faktorene gjør at utfordringer i offentlig sektor har blitt mer omfattende. Fra flere hold kreves det at offentlig sektor til en hver tid finner løsninger av høy kvalitet. Det er her moderne teknologi med optimering og smarte algoritmer kan benyttes for å lette den administrative hverdagen i kommune-Norge. Og det flotte med disse avanserte løsningene er at alt skjer i bakgrunnen. For brukerne oppleves det hele svært enkelt å bruke.

Optimering er mer enn automatisering

Optimering er trolig et nytt begrep for noen, og det kan derfor være utfordrende å skille fra automatisering. Det er likevel en betydelig forskjell mellom de to termene. Automatisering innebærer å gjennomføre og effektivisere enkle repetitive oppgaver på en predefinert måte, eksempelvis å overføre filer fra et system til et annet.

Når en prosess optimeres handler det om å utføre komplekse prosesser til perfeksjon – fortjenesten maksimeres, samtidig som ressurser eller andre innsatsfaktorer utnyttes på den mest fornuftige måten. Optimeringsløsninger egner seg derfor godt når det finnes flere måter å løse et problem på, og man er ute etter den løsningen som oppfyller krav og mål best. Et hverdagslig eksempel de fleste kan kjenne seg igjen i er å benytte Google Maps til å finne den beste måten å reise fra a til å.

Slike problemer finnes det flust av i offentlig sektor. Videre i denne artikkelen kan du lese mer om komplekse problemer Optimeringsteamet i Visma har løst ved hjelp av optimering. Og hvilke utrolige resultater optimering kan føre med seg.

Forbedre arbeidshverdagen med optimeringsløsninger

Vi har kommet langt med digitalisering og automatisering av enkle prosesser, men hva med de tidkrevende og omfattende beslutningene som involverer vanskelig og betydningsfulle avgjørelser i offentlig sektor? Her er forbedringspotensialet utvilsomt stort, og vi er fortsatt i startgropen av arbeidet med å effektivisere offentlig sektor.

Optimert Opptak

Visma Flyt Optimert Opptak, Vismas løsning for å optimere barnehageopptaket rundt om i kommune-Norge, har vært pilotert våren 2020. Resultatet fra piloten viser at der man tradisjonelt bruker flere hundre dagsverk på å lage en fordeling av barn til barnehager, kan man nå få det unnagjort på under 10 sekunder. Dette er frigitt tid som kommuner og barnehagestyrer heller kan bruke på å utvikle undervisningsopplegget i barnehagene. I tillegg til å spare tid fikk også 12 prosent av de allokerte søkerne et høyere ønske enn ved tradisjonell tildeling.

Verdien av optimeringsløsninger som Optimert Opptak stopper ikke der. Det finnes flere gevinster enn bare de som er lett målbare. Ved å produsere en prøvetildeling for flere hundre barn i løpet av et øyeblikk kan kommunen gi søkerne svar på rekordtid. Dette gjør det lettere for foreldre som tidligere har måttet vente flere uker og måneder på svar, å planlegge hverdagen sin. At flere søkere får et høyere ønske enn ved tradisjonell tildeling bidrar også til at kommunene som bruker løsningen vil motta færre klager og telefoner fra misfornøyde foreldre.

Ruteplanlegger

Visma Flyt Ruteplanlegger tilbyr lignende gevinster. Ruteplanleggeren benyttes av hjemmetjenester til å planlegge dagen for pleiere som gjør arbeid hos hjemmeboende med behov for litt ekstra hjelp i hverdagen. Kommuner rapporterer om en mye mer effektiv hverdag med blant annet 14 prosent mer tid hjemme hos brukerne. Kompetansen til pleierne blir utnyttet bedre, og pleierne bruker mindre tid på kjøring.

Kommunene opplever også betraktelig færre dager hvor de må leie inn ekstra arbeidskraft for å imøtekomme behovet i tjenesten – selv om ansatte blir syke. Dette betyr at brukere av hjemmetjenesten i Norge kan føle økt trygghet for omsorg av høy kvalitet i årene framover.

Vil du vite mer om automatisk ruteplanlegging i hjemmetjenesten kan du lese mer og ta direkte kontakt med oss på våre hjemmesider. Der kan du også laste ned vår gratis e-bok om temaet.

Turnusplanlegger

Medvind WFM AutoSchema er en turnusgenerator som automatisk tildeler skift til ansatte, og sikrer at fordelingen av arbeidskraft i en organisasjon er effektiv og rettferdig. Organisasjonens ressurser blir bedre utnyttet, samtidig som den enkelte ansatte får bedre arbeidslister. Løsningen benyttes i dag av flere kommuner i Sverige for å optimere bruken av arbeidskraft, for eksempel i hjemmetjenesten. AutoSchema kan også brukes av sykehus og private selskaper.

Mer tid til de viktige oppgavene

Optimeringsløsningene Visma tilbyr, slik som Optimert Opptak, Ruteplanleggeren og AutoSchema, er med på å effektivisere offentlig sektor. Prosesser man tidligere utførte manuelt kan nå optimeres for å raskere finne løsninger som holder enda høyere kvalitet. Samtidig frigjøres det mer tid for brukeren – tid som kan benyttes på oppgaver der det kreves større grad av menneskelig interaksjon.

Å ta i bruk nye optimeringsløsninger fra Visma muliggjør derfor flere kaffekopper med pasienter på hjemmebesøk, flere fornøyde foresatte til barnehagebarn, og mer rettferdige arbeidsturnuser i fremtiden.

Ønsker du å kontakte oss angående en eller flere av optimeringsløsningene kan du trykke på knappen under.

Ta kontakt

Mest populære