Slik kan optimering effektivisere offentlig sektor

Hver dag jobbes det med komplekse problemer i offentlig sektor. Slike utfordringer løser Optimeringsteamet i Visma ved bruk av optimering og smarte algoritmer.