Gå til hovedsiden

Hvorfor bruke AI (kunstig intelligens) når det uansett har feilmargin?

Kunstig intelligens kommer til å påvirke alle bransjer. Derfor er det viktig at regnskapsbransjen sørger for å jobbe med teknologiutviklingen og ikke mot den. 

Mann i dress holder foredrag foran svart bakgrunn.

Han gjorde det tydelig at regnskapsbransjen ikke er alene om å gjennomgå store endringer. Kunstig intelligens kommer til å påvirke alle bransjer, på litt ulike måter og med ulikt omfang. Derfor er det viktig å følge godt med, og sørge for å jobbe med teknologiutviklingen i stedet for mot den.

Les også: Digitalisering av regnskapsbransjen: Hvem vinner? 

Hva er kunstig intelligens?

La oss starte fra byrjan og definere hva kunstig intelligens er. I dag finnes det ingen felles definisjon på AI. Bjørkeng selv definerer AI som et system som kan trenes til å utføre oppgaver som vi ikke vet hvordan vi skal programmere det til å utføre.

Vi har laget en allmenn teknologi som kan lære.

Kunstig intelligens har mange undergrener som maskinlæring, ekspertsystemer og nevrale nettverk. I dag har flere bedrifter tatt i bruk en eller flere former for kunstig intelligens, ofte i form av enkle dataprogrammer som gjør monotone og repeterende oppgaver. De luker ut duplikater, sorterer og besvarer eposter. Ved hjelp av kunstig intelligens  kan programmet lære å løse oppgaver som er vanskelige for oss mennesker, som å finne gjentagende mønster i store datamengder.

Trenger menneskelig etterkontroll

Bjørkeng forklarte at programmer som bruker kunstig intelligens krever en lengre innkjøringsperiode. Etter du har etablert tydelige rammer for hva som skal gjøres og hvordan, må du kontrollere at jobben er gjort riktig. Finner du en feil, markerer du den slik at programmet lærer hvordan oppgaven burde blitt håndtert. Dette steget er helt essensielt for å oppnå en lav feilmargin. Men, det vil fortsatt være en feilmargin der. Ifølge Bjørkeng er det spennende å utforske hvor liten feilmarginen trenger å være for at en slik investering skal lønne seg for deg på lang sikt.

Les også: Skybasert regnskapsføring – Hvorfor så viktig? 

Mindre feilmargin enn en ansatt?

Det er vanskelig å spå fremtiden. Det svenske selskapet SSF (Stiftelsen för Strategisk Forskning) anslår at halvparten av dagens jobber kommer til å forsvinne de neste 20 årene. Vil dette også ramme regnskapsbransjen? Høyst trolig. I samme rapport anslår de at produktiviteten i arbeidslivet kommer til å øke med over 40% i den samme perioden. Disse tallene har en sammenheng.

Maskiner kan bidra til at vi jobber mer effektivt. Ved at maskinene tar over flere enkle arbeidsoppgaver, oppgaver som krever mye tid og lite kritisk tenkning, vil ansatte bruke tid på mer utfordrende oppgaver. Både intellektuelt og mellommenneskelig. Hvis selgere bruker et dataprogram til å gå gjennom dataene sine og finne gjentagende mønster, kan de finne ut hvem i kundebasen som er mest interessert i et kjøp og hvem du bør styre unna. Da kan de også bruke tiden sin bedre, sier Bjørkeng.

Ifølge Bjørkeng kan de fleste prosessene ved fakturering, innbetaling og registrering av utgifter gjøres digitalt i dag. Det gjør at du får enkel tilgang til data, som igjen kan brukes til å avdekke mønster i kundebasen din ved hjelp av AI. Vurderer du at AI vil kunne ha like lav eller lavere feilmargin enn en ansatt, kan du utnytte dette og heller bruke tid på å løfte blikket og finne ut hva kunden din trenger i morgen.

Les også: Regnskapsbransjens utvikling: Hva forventer kunden?

Hvordan blir fremtiden?

AI kan brukes til mange oppgaver og vil derfor bli brukt på tvers av bransjer, sier Bjørkeng.  Det kan være å øke effektiviteten på oppgaver, tidsbesparelser eller økt kundetilfredshet. For å finne ut om AI kan effektivisere driften din, må du å vite hvilke ressurser og feilmargin dere opererer med i dag.

Kanskje sitter du allerede inne med noen idéer til hvordan automatisering kan gagne deg og din bedrift? Utfordringen er ofte å ikke å komme opp med idéene, men å vite hvor du skal starte og hvilke idéer som bør prioriteres for at teknologiutviklingen skal jobbe for deg og ikke mot deg.

Hvordan starte digitaliseringen?

Mest populære