Hvorfor bruke AI (kunstig intelligens) når det uansett har feilmargin?

Kunstig intelligens kommer til å påvirke alle bransjer. Derfor er det viktig at regnskapsbransjen sørger for å jobbe med teknologiutviklingen og ikke mot den.