Gå til hovedsiden

Forenkling av datainnsamling gir bedre beslutningsgrunnlag

Endringstakten i dagens samfunn er raskere enn noen gang tidligere, og behovet for å følge med i markedet er stort for virksomheter som ønsker å beholde eller utvide sin markedsposisjon. Forrige kvartals regnskapstall er ikke aktuelle nok til å bli brukt som beslutningsgrunnlag for fremtiden, og lederne har ikke lenger kapasitet til å selv samle inn alle relevante nøkkeltall.

Forrige kvartals regnskapstall er ikke aktuelle nok til å bli brukt som beslutningsgrunnlag for fremtiden, og lederne har ikke lenger kapasitet til å selv samle inn alle relevante nøkkeltall.

De fleste bedrifter mangler en enkel prosess slik at den personen i bedriften som først får kjennskap til noe som kan være relevant eller har best kompetanse på et område, kjapt kan registrere det i en lett tilgjengelig applikasjon, slik at det blir synlig i ledernes styringsportal umiddelbart.

Trenden de siste årene er at det har blitt mer og mer vanlig å:

1) Automatisere datafangst i dashboards

2) Bruke myke KPI’er basert på kvalitative vurderinger

3) Finne gode “leading” KPI’er for å måle det som vil gi suksess, i stedet for å måle om vi har hatt suksess eller ikke

4) Forenkle og distribuere ansvaret for registrering og kommentering av nøkkeltall, uten bruk av Excel og epost

Strategy Orchestrator

I det skybaserte systemet Strategy Orchestrator kan du enkelt strukturere strategier, mål og nøkkeltall. Det er mulig å samle all strategi-informasjon og dokumentasjon på ett sted, lett tilgjengelig for både styret, ledelsen og de ansatte.

Registrering av nøkkeltall blir enkelt og morsomt med med gamification, rangeringer og premier til de som er flinkest til å bruke systemet. Gamification utnytter naturlige psykologiske behov: Konkurranseinstinkt, ønske om å lykkes, higen etter status, tilfredshet ved å fullføre oppgaver og selvrealiseringsbehov.

Les også 10 enkle råd for å utvikle KPIèr som fungerer

Mest populære