Forenkling av datainnsamling gir bedre beslutningsgrunnlag

Endringstakten i dagens samfunn er raskere enn noen gang tidligere, og behovet for å følge med i markedet er stort for virksomheter som ønsker å beholde eller utvide sin markedsposisjon. Forrige kvartals regnskapstall er ikke aktuelle nok til å bli brukt som beslutningsgrunnlag for fremtiden, og lederne har ikke lenger kapasitet til å selv samle inn alle relevante nøkkeltall.