Feed Subscription
Bibbi er advokatfullmektig i arbeidsrettsavdelingen til Visma Advokater. Til daglig arbeider hun med varierte rettslige problemstillinger med et spesielt fokus på arbeidsrett og personvern. Bibbi har også solid kompetanse innenfor tvangsfullbyrdelse og pengekravsrett da hun i mange år arbeidet hos Namsfogden i Oslo. Fra april 2017 jobber Bibbi i Magnus Legal.
Connect with Bibbi Moen: