Gå til hovedsiden

Ekstrahjelp i julen – hvilke regler gjelder?

Når førjulstiden kommer melder også virksomhetenes behov for ekstra arbeidskraft seg. Hva må du som arbeidsgiver tenke på når du skal ansette ekstrahjelp i førjulstiden?

Ekstrahjelp i julen

 

Midlertidig ansettelse er unntaket

Utgangspunktet og den klare hovedregel er at ansatte skal ansettes i fast stilling. Man må rett og slett ha et særskilt grunnlag for å kunne ansette noen midlertidig. Bakgrunnen for at det er begrensninger i adgangen til midlertidige ansettelser er det reduserte vernet arbeidstakeren har ved en midlertidig ansettelse.

Selv om adgangen til midlertidige ansettelser er begrenset, er midlertidige ansettelser i mange tilfeller lovlige. Spørsmålet blir derfor når du som arbeidsgiver kan ansette ekstrahjelp?

 

Når kan ekstrahjelp benyttes?

Selv om det finnes andre muligheter, er det i utgangspunktet to hovedtypetilfeller hvor bruk av midlertidige ansatte er lovlig.

Ekstrahjelp_midlertidigDersom arbeidet er av «midlertidig karakter» vil bruk av ekstrahjelp være lovlige. Dette vil typisk omfatte butikker som både har lengre åpningstid i desember og som opplever en økning i antall kunder. Videre vil også serveringssteder oppleve et økt og midlertidig bemanningsbehov i forbindelse med julebordsesongen. Dersom du kun har behov for denne type arbeidskraft en kortere periode i løpet av året, er arbeidet av «midlertidig karakter» og det vil således være lovlig å ansette ekstrahjelp for denne kortere perioden.

Videre vil midlertidig ansettelse være lovlig dersom det er tale om vikariater for ansatte som er ute i permisjon eller som har ferie.

Ekstrahjelp kan dermed også ansettes som følge av at andre ansatte i virksomheten har juleferie. Det er ikke et krav om at ferievikaren er satt inn som vikar for én spesifikk ansatt. Ved ferieavvikling hender det jo ofte at de ansatte rullerer på når de har ferie. Så lenge virksomheten har behov for vikarer som følge av de faste ansattes ferieavvikling, vil ansettelse av vikarer være lovlig.

 

Hva annet må arbeidsgivere tenke på?

I tillegg til å ha et lovlig grunnlag for å ansette ekstrahjelp midlertidig er det også mange andre ting man som arbeidsgiver må tenke på, spesielt dersom ekstrahjelpen er under 18 år.

For en utvidet oversikt over reglene som gjelder for ferievikarer og annen ekstrahjelp anbefaler vi at du leser mer her:

Ferievikarer – hvilke regler gjelder?

God jul!

Ekstrahjelp_god jul

Mest populære