Sluttavtale - arbeidsgivers kinderegg

En sluttavtale er arbeidsgivers «kinderegg»

Sluttavtale fremfor nedbemanningsprosess

De siste månedene har vi nærmest daglig kunne lese i avisen at virksomheter tilbyr sluttavtaler til sine ansatte som et alternativ til å iverksette en nedbemanningsprosess. En sluttavtale innebærer at arbeidsgiver og arbeidstaker avtaler at arbeidsforholdet skal avsluttes.

 

Sluttavtale_fordelerHva er fordelen ved å inngå sluttavtaler?

Iverksettelse av nedbemanningsprosesser er resurskrevende, underlagt strenge regler med hensyn til utvelgelse og fremgangsmåte, samt at det potensielt er skadelig for virksomhetens omdømme. Fordelen ved å inngå sluttavtaler er at det i stor grad overlates til arbeidsgiver og den enkelte arbeidstaker å avgjøre hvordan og på hvilke vilkår arbeidsforholdet skal avsluttes.

 

Sluttavtale – fordel for den ansatte

For arbeidstaker innebærer sluttavtaler en mulighet til å søke fremforhandlet bedre økonomiske betingelser i forbindelse med sin fratreden, enn en eventuell oppsigelse ville medført.

 

Sluttavtale – fordel for arbeidsgiver

For arbeidsgiver medfører sluttavtaler en mulighet til å redusere bemanningen uten å være bundet til de tradisjonelle utvelgelseskriteriene for oppsigelse. Arbeidsgiver slipper å begi seg ut på den strengt lovregulerte og omfattende fremgangsmåten for oppsigelsesprosesser som kan involvere styret, arbeidsmiljøutvalg, tillitsvalgte, alle ansatte, rådgivere, fagforeninger osv. I tillegg vil en sluttavtale typisk ha en klausul som regulerer det økonomiske oppgjøret mellom arbeidsgiver og arbeidstaker med endelig virkning.

 

Arbeidsgivers kindereggSluttavtale_kinderegg

Med andre ord er en sluttavtale et verktøy som arbeidsgiver kan bruke til selv å påvirke hvem som skal gå, hvor mye vedkommende skal få på vei ut døren, samt til å beskytte ryggen sin mot rettslige tvister fra arbeidstaker i kjølvannet av oppsigelser. Tre ting på en gang!

 

Skulle det allikevel bli nødvendig med en nedbemanningsprosess kan du lese mer om det i denne bloggen hvor du også får nyttige tips til de forskjellige stegene i prosessen:

Hvordan håndtere en nedbemanningsprosess

 

Visma har advokater med erfaring innen både nedbemanning og permittering. Er du arbeidsgiver og har spørsmål til sluttavtaler eller andre spørsmål i forbindelse med en nedbemanningsprosess, ta kontakt med Bibbi Moen Drange på telefon +47 481 76 355 eller epost: bibbi.moen.drange@visma.com.

Visma Advokater tilbyr 30 minutters uforpliktende vurdering av din sak over telefon eller epost i nye saker. For mer informasjon om våre advokater og kontorer klikk på ønsket by og les mer:

Advokat Oslo | Advokat Bergen | Advokat Stavanger | Advokat Trondheim | Advokat Kristiansand

Lars arbeider som advokat i Visma, hvor han i hovedsak arbeider med arbeidsrett, men også bistår innen generell forretningsjus. Lars arbeider mye med spørsmål relatert til ansettelse og avvikling av arbeidsforhold.
Kontakt Lars: