Gå til hovedsiden

Oppsigelse etter julebord?

Like sikkert som at det blir jul i år også, er det at mange arbeidstakere kommer til å drikke mer alkohol på virksomhetens julebord enn de har godt av.

Oppsigelse etter julebordet?

Med utgangspunkt i en historie, som kunne vært hentet fra virkeligheten, vil vi rådgi en daglig leder som stiller seg følgende spørsmål en mandag morgen i desember:

«Hvordan i all verden skal jeg håndtere situasjonen som oppsto på julebordet vårt sist fredag

Julebordet i Griskvik bank

Oppsigelse etter julebordet_skålJulebordet i Griskvik bank er årets høydepunkt som alle de ansatte gleder seg til. Banksjefen selv, P. Enge Griskvik, har for anledningen leid byens ærverdige gamle rådhushall. Det skal serveres en flott tre-retters middag med påfølgende fri bar og dans til live storbandmusikk utover kvelden.

Økonomirådgiveren Sture Støvberg foretrekker en kveld hjemme i sofaen med «Rett i koppen»-kakao og de siste børsrapporter. Noe motvillig har han imidlertid meldt seg på julebordet da han ser viktigheten av å pleie de sosiale relasjonene på jobb. Selv om dyptgående analyser over børsfallet etter presidentvalget i USA frister mer, tar han på seg findressen for en sosial kveld.

Oppsigelse etter julebord_upassendeAllerede før middagen har kommet i gang, har Sture Støvberg tatt seg både ett og to glass med konjakk for å komme i det han kaller «rett stemning». Hans borddame for kvelden er frøken Fryd fra markedsavdelingen. Sture Støvberg har lenge vært betatt av frøken Fryd, hun er rett og slett en fryd for øyet! Under hovedretten tenker Sture Støvberg at han skal sette inn «støtet». Før desserten kommer på bordet har han rukket både å klype henne i baken og hviske noen lite subtile forslag i øret hennes.

Ettersom Sture Støvbergs tilnærmelser til frøken Fryd ikke er vellykkede, beslutter han etter middag å ta fatt på alt det den frie baren har å tilby. Han kommer da i snakk med noen kollegaer han mener har vesentlig dårligere inntjening til banken enn det han selv «brings to the table». Da det viser seg at hans kollega Svein Vindler har en dobbelt så høy årslønn enn Sture Støvberg, beslutter han at denne lønnsurettferdigheten bør avdekkes for alle og enhver. Han klatrer derfor opp på scenen og avbryter livebandet. Han drar så i gang en spontan Quiz med tittelen «Gjett hvem som ikke fortjener lønnen sin?» med tydelige håndbevegelser rettet mot Svein Vindler.

Oppsigelse etter julebord_tubaDa det oppstår en pinlig stillhet blant forsamlingen, beslutter han å få i gang feststemningen igjen ved å dra frem gamle kunster fra hans tid i Griskvik skolekorps. Han griper fatt i den nærmeste tubaen og avgir en noe rusten versjon av «Stille natt». Tubasoloen avslutter han med et splitthopp ned fra scenen, hvor både tubaen blir bulket og hans dressbukse revnet.

Utover kvelden fortsetter han å forsyne seg grådig av den frie baren, før han bestemmer seg for å fortsette festlighetene et annet sted. Sture Støvbergs kveld ender på byens eneste strippebar, hvor han legger igjen firmakortet i baren.

 

Blåmandag

Oppsigelse etter julebord_blåmandagMandag morgen sitter banksjef P. Enge Griskvik oppgitt på kontoret. Mens han har reflektert rundt Sture Støvbergs oppførsel på julebordet, har han mottatt en henvendelse fra bankens administrasjonssjef som har fått varsel om suspekt aktivitet på Støvbergs firmakort.

Oppsigelse etter julebordHan innkaller Sture Støvberg til et møte på kontoret. Sture Støvberg husker ikke alle de aktuelle episodene. Han fremhevet at dersom det han har blitt fortalt stemmer, var dette uansett et utslag av at han hadde drukket alkohol servert av hans arbeidsgiver. Videre hadde dette skjedd utenfor arbeidstiden og kunne ikke på noen måte påvirke arbeidsforholdet hans.

 Banksjefen ringer arbeidsrettsavdelingen i Visma Advokater som bistår med en plan for hvordan banken skal håndtere situasjonen. På denne bakgrunn gjør P. Enge Griskvik følgende:

 

1) P. Enge Griskvik inviterer Sture Støvberg til et drøftelsesmøte i henhold til arbeidsmiljølovens § 15-1. Sture Støvberg gis noen dagers forvarsel til forberedelser og mulighet til å medbringe en rådgiver (eksempelvis tillitsvalgt eller advokat) til møtet. Innkallingen gjøres skriftlig.

2) I drøftelsesmøtet er hovedpunktene som skal drøftes følgende:

 • Den uanstendige oppførselen mot frøken Fryd.
 • Uthengingen av kollega Svein Vindler ved fremførelsen av quizen «Gjett hvem som ikke fortjener lønnen sin»
 • Tubasoloen og de påfølgende skadene på instrumentet
 • Bruken av firmakort

3) P. Enge Griskvik redegjør for hvordan han foreløpig vurderer episodene:

 • Rusen til Sture Støvberg er selvpåført. Han kan derfor ikke høres med at «fylla har skylda» eller at alkoholen ble servert av arbeidsgiver. Riktignok skjedde episodene utenfor normal arbeidstid, men like fullt i kraft av hans arbeidsforhold i virksomheten. Selv om arbeidstakers opptreden ikke kan bedømmes like strengt utenfor arbeidstiden, særlig der det er tale om et sosialt arrangement uten faglig innhold, er disse episodene klart over streken for hva som kan aksepteres.
 • Det er uholdbart at ansatte klår på kollegaer uten samtykke, særlig gjelder dette områder på kroppen som ligger utenfor alminnelige kontaktflater som eksempelvis ett håndtrykk eller en klem. Videre er de seksuelle tilnærmelsene han har hvisket inn i øret på frøken Fryd klart over grensen for hva som er akseptabelt. Oppførselen hans må sees på som klar seksuell trakassering av frøken Fryd. En slik oppførsel er det nulltoleranse for i virksomheten, og strider mot arbeidsreglementet og arbeidsmiljøet i virksomheten.
 • Quizen og uthengingen av Svein Vindler var et upassende innlegg. For det første er ikke julebordet rett forum å poengtere misnøye med arbeidsgivers personalavgjørelser. Sture Støvberg utviste svært dårlig dømmekraft. Videre er det upassende å henge ut kollegaer på denne måten og dette strider mot arbeidsmiljøet i virksomheten.
 • Fremførelsen av «Stille natt» var etter omstendighetene et upassende innlegg, men selve fremførelsen er ikke et forhold som alene kan begrunne en reaksjon. Hva gjelder skadene som oppstod på det dyre instrumentet var dette et utslag av svært uforsiktig oppførsel av Sture Støvberg. P. Enge Griskvik opplyser at han mandag ettermiddag ble kontaktet av bandet som krever å få erstatning for skadene på instrumentet.
 • Sture Støvbergs bruk av firmakortet strider mot bankens retningslinjer. Dette ligger klart utenfor hva Sture Støvberg har anledning til å bruke firmakortet til. Bruk av firmamidler for strippeklubbesøk er ikke noe banken ønsker å være kjent med. Sture Støvberg utviste særdeles dårlig dømmekraft.

4) P. Enge Griskvik redegjør for at det ikke er tatt noen avgjørelse med hensyn til reaksjonsform, men at mulige utfall av møtet er:

 • Ingen reaksjon
 • Skriftlig advarsel
 • Oppsigelse
 • Avskjed

5) Sture Støvberg gis anledning til å komme med sine synspunkter.

6) Partene diskuterer konsekvensene for Sture Støvberg dersom arbeidsforholdet eventuelt avsluttes.

7) Det utarbeides en skriftlig protokoll fra møtet som signeres av begge parter.

 

Reaksjonsform

Etter avholdt drøftelsesmøte ringer P. Enge Griskvik igjen til arbeidsrettsavdelingen i Visma Advokater. Denne gangen for å diskutere hvilken reaksjonsform han skal ilegge Sture Støvberg. Advokatfullmektig Bibbi Moen Drange og P. Enge Griskvik blir enige om følgende resonnement og reaksjonsform mot Sture Støvberg:

 • Dersom den fysiske tilnærmingen til frøken Fryd hadde vært hakket mer utførlig, kunne Sture Støvbergs oppførsel potensielt utgjort gyldig avskjedsgrunn.
 • Den uvettige bruken av firmakortet er svært upassende. Både strippeklubbesøket og skadene på tubaen vil kreves dekket av Sture Støvberg.
 • Dersom Sture Støvberg tidligere hadde mottatt en advarsel av lignende karakter, eller for brudd på andre type plikter i arbeidsforholdet, ville det samlet sett kunne anses å foreligge gyldig oppsigelsesgrunnlag.
 • Siden banken ikke har hatt noen tidligere episoder med Sture Støvberg involvert, tildeles han denne gangen en streng skriftlig advarsel. Denne blir gitt grunnet illojal og krenkende oppførsel overfor virksomheten generelt, og spesielt overfor frøken Fryd.

For å sette en stopper for at det prates om episodene i gangene, anbefales det å innkalle deltakerne på julebordet til et møte hvor Sture Støvberg gis anledning til å legge seg flat og be om unnskyldning overfor de involverte.

 

God jul!

God JulHistorien over er fri fantasi, men neppe så kreativ at den ikke kan skje i det virkelige liv. Uønsket atferd på julebordet som overstiger hva arbeidsgiver kan akseptere, også i en mer uformell setting, både kan og bør det reageres mot. Reaksjonen må imidlertid vurderes konkret i det enkelte tilfelle, der det kan være hensiktsmessig å diskutere reaksjonsformen med en advokat før den ilegges.

Visma Advokaters arbeidsrettsavdeling ønsker alle en god julebordsesong. Med tanke på at vi alltid ønsker våre klienter det beste, håper vi IKKE å høre fra dere en mandag morgen i desember om akkurat dette temaet.

Dersom dere likevel skulle trenge noen arbeidsrettslige råd er dere velkommen til å kontakte Bibbi Moen Drange på telefon +47 481 76 355 eller epost.

 

Visma Advokater er et forretningsjuridisk advokatfirma. Vi har kontorer i fem av Norges største byer og hjelper kunder over hele landet.

Advokat Oslo | Advokat Bergen | Advokat Kristiansand | Advokat Trondheim | Advokat Stavanger

 

Mest populære