Visma InSchool i samarbeid med Elevorganisasjonen

Dette skoleåret har Visma InSchool (Vismas skoleadministrative system for videregående skoler) og Vigo IKS innledet et samarbeid med Elevorganisasjonen for å få deres tilbakemeldinger på elevenes grensesnitt.