Gå til hovedsiden

Virksomhetsoverdragelse

Ikke glem de skatte- og arbeidsrettslige konsekvensene som kan oppstå ved en virksomhetsoverdragelse

Blant annet vil spørsmålet om hvilken skatt transaksjonen utløser, og hvilke skatteforpliktelser kjøper overtar, kunne ha stor betydning for kjøpet. I forhold til arbeidsretten burde oppkjøper stille seg spørsmålet; må jeg ta over de ansatte i selskapet jeg kjøper opp, og i så fall på hvilke lønns- og arbeidsvilkår?

 

Skatterettslige konsekvenser i en virksomhetsoverdragelseVirksomhetsoverdragelse_skatt

I forbindelse med oppkjøp gir lovgivningen både muligheter og begrensninger. I forhold til skatteretten er det viktig å avklare om man ønsker å kjøpe et aksjeselskap eller eiendeler/innmat, og hvordan dette valget skal spille inn på prisen man tilbyr. Valget mellom aksjekjøp og kjøp av eiendeler har både skatterettslige og forretningsmessige konsekvenser som bør vurderes nøye.

 

Arbeidsrettslige konsekvenser i en virksomhetsoverdragelse

Virksomhetsoverdragelse_arbeidsrettI forhold til arbeidsrett er oppkjøpers plikter overfor ansatte særlig knyttet til hvorvidt det foreligger en såkalt «virksomhetsoverdragelse». Dersom dette er tilfellet, har de ansatte i virksomheten som kjøpes opp, rett til å bli med over til oppkjøpers virksomhet på de arbeids- og arbeidsvilkårene de har per i dag. Det finnes enkelte unntak fra dette utgangspunktet, men det betyr like fullt at overtakelse av ansatte må inntas i prisen som oppkjøper er villig til å gi for selskapet. I et «worst case scenario» medfører en virksomhetsoverdragelse at oppkjøper blir tvunget til å ta over dyre og dårlige ansatte fra selskapet som kjøpes opp. Det er ingen ideell kombinasjon.

 

Hva kan oppkjøper påvirke selv?

En oppkjøper har i en viss grad mulighet til å påvirke de skatte- og arbeidsrettslige konsekvensene av et eventuelt oppkjøp av annen virksomhet. I så fall må disse aspektene ved virksomhetsoverdragelsen inntas i forberedelse til tilbudet. Og selv om oppkjøper muligens ikke kommer unna konsekvenser som er ufordelaktig, ligger det åpenbart en stor verdi i å kjenne til konsekvensene før at man inngir ett tilbud om oppkjøp.

 

 

Vil du vite mer?Virksomhetsoverdragelse_kurs

For flere gode råd og en mer utdypende gjennomgang er du velkommen til å delta på Vismas frokostseminar:

«Virksomhetsoverdragelse, skatt og arbeidsrett» i Oslo 7. oktober.

Der vil advokatene Alf Bakke-Løyning og Lars Ottersen blant annet se nærmere på skatte- og arbeidsrettslige problemstillinger i forbindelse med kjøp av virksomheter.

Kurs avholdt. For en oversikt over Vismas kurs og seminarer klikk:

Seminaroversikt

Advokat Lars Ottersen er Visma Advokaters ekspert innen arbeidsrett og personvern. Er du arbeidsgiver og ønsker råd i forbindelse med arbeidsrett i en virksomhetsoverdragelse, eller har du andre spørsmål knyttet til arbeidsrett eller personvern, kontakt Lars Ottersen på telefon  995 42 188 eller epost.

Visma Advokater har bred erfaring med bistand knyttet til transaksjoner. Har du spørsmål om transaksjoner eller andre skattespørsmål, ta kontakt med advokat Alf M. Bakke-Løyning på telefon 415 83 486 eller på epost.

Visma Advokater er et forretningsjuridisk advokatfirma med kontorer i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Kristiansand.

 

Mest populære