Virksomhetsoverdragelse

Ikke glem de skatte- og arbeidsrettslige konsekvensene som kan oppstå ved en virksomhetsoverdragelse