Gå til hovedsiden

Kommunene med viktige bidrag i utviklingen av fremtidens EPJ

Kommunene har tilgang til en egen testbase hvor de får mulighet til å teste løsningen.

utviklingen av fremtidens EPJ
– Jeg føler absolutt at vi blir hørt og at det blir en god dialog rundt problemstillinger vi heiser.

Fire kommuner er med som referansekunder under utviklingen av kommune-Norges nye pasientjournal (EPJ) – Visma Flyt Helse. Vi har tatt en prat med to av dem for å høre hvordan de opplever å bli involvert i utviklingsløpet til Flyt Helse.

Fremtidens EPJ skal ikke bare ha et moderne og responsivt grensesnitt, det må også møte brukernes behov i hverdagen, og støtte opp under beslutningsprosesser i tjenestene i pleie- og omsorgssektoren. Derfor har Visma involvert fire kommuner av ulik størrelse rundt om i Norge i utviklingen av fremtidens EPJ. Dette gjøres for å få tilbakemeldinger og innspill fra de som til syvende og sist skal bruke den ferdige løsningen. 

De fire kommunene, Bergen, Gran, Tromsø og Sandnes, blir jevnlig invitert med på gjennomganger og presentasjoner (heretter kalt review) av hva som er utviklet i pasientjournalen. Der blir det åpnet opp for innspill, spørsmål og tilbakemeldinger fra kommunene, som utviklingsteamet til Visma tar med seg tilbake til utviklingsmiljøet. Kommunene har også tilgang til en egen testbase hvor de får mulighet til å teste løsningen og komme med tilbakemeldinger basert på det de erfarer der.

Denne artikkelen er en del av en serie artikler vi har skrevet om utviklingen av Kommune-Norges nye pasientjournal, Visma Flyt Helse. De andre artiklene i serien kan du lese her:

  1. Kommune-Norge trenger en ny pasientjournal nå
  2. IT-sikkerhet og personvern i fremtidens journalsystem
  3. Strukturert dokumentasjon med ICNP
  4. Brukeropplevelse i fremtidens journalsystem

Bergen kommune 

Marianne Torsvik og Vibeke Eriksen er systemkoordinatorer for dagens pasientjournalløsning i pleie- og omsorgssektoren, Visma Profil, i Bergen kommune. Det er også de som deltar på de jevnlige reviewene av Visma Flyt Helse. De forteller om et godt samarbeid og en svært positiv tjeneste i Bergen kommune.

– På reviewene blir det gode diskusjoner ut fra det vi sier, fordi vi opplever at utviklingsteamet er genuint opptatt av at EPJen skal bli brukervennlig, sier Eriksen.

– Helsetjenesten i kommunen har vært ekstremt positive til prosessen, når vi gjør henvendelser så stiller de opp med folk, de ser at dette er noe de har nytte av i fremtiden, sier Torsvik.

Duoen forteller at de i Bergen kommune har opprettet en faggruppe med 4-5 personer fra hver tjeneste de kan benytte seg av. 

– Noen av de vi har brukt når Visma har hatt behov for å sjekke ut ulike ting, da har vi for eksempel hentet inn en lege eller en fysioterapeut, sier Eriksen og legger til:

– Tjenesten er absolutt klar over at vi er med på dette prosjektet. Det kommer eposter til oss med innspill som de vil at vi skal ta med til Visma, og vi noterer oss alt som kommer. Et nytt EPJ-system er noe som er etterlengtet i tjenesten. 

Marianne Torsvik og Vibeke Eriksen
Marianne Torsvik og Vibeke Eriksen

– De er veldig lydhør

På reviewene av utviklingen av fremtidens EPJ presenterer utviklingsteamet fra Visma skisser over hva som er utviklet, deretter åpnes det for innspill fra kommunene.

– Da blir det gjerne sånn at vi spør: “Hvorfor er den knappen med den funksjonen plassert der?” Så blir det diskusjoner rundt det. Og vi opplever at utviklingsteamet fra Visma er veldig lydhøre. De tar til seg de vi sier, forklarer Torsvik.

– Ofte er kommunene enige med hverandre. Det er betryggende å se at vi tenker likt som de andre kommunene med tilbakemeldingene som kommer, sier Eriksen.

Bergenserne forteller at de siste gangene har det vært fokus på visningsbildet og kodeverk i Flyt Helse.

– Det er superinteressante diskusjoner som kommer opp i etterkant av det som blir presentert. Noe er helt irrelevant for sluttbrukeren, andre ting må på plass. Hva trenger vi å vise? Hva trenger vi å få valg om å vise? Hvor mye trenger du å vite om pasienten? Ulike brukere trenger ulike ting, det er også et moment, sier Eriksen.

– Og like viktig er muligheten for å komme med innspill i etterkant. En ting er å se det som er utviklet, en annen ting er å teste det, avslutter Torsvik.

Alle referansekommunene har siden februar 2020 hatt tilgang til hvert sitt testmiljø hvor de kan jobbe. Dette testmiljøet oppdateres etter hvert som Flyt Helse utvikles. 

– I Bergen er vi i gang med å bygge organisasjonen vår. Vi har som tanke å bygge testmiljøet slik vi ser for oss at vi ønsker ny løsning. Vi ser at det er ved å jobbe aktivt i systemet vi kan komme med de gode tilbakemeldingene, sier Eriksen.

Gran kommune

Kristin Wilhelmsen Woxen, fag- og kvalitetsutvikler innen helse og omsorg, og Merethe Wollan Blisten, tjenesteutvikler innen helse og omsorg, deltar på reviewene fra referansekommunen Gran.

– Jeg tror det er bra at vi som er en liten kommune får være med på dette. Vi ser litt annerledes på ting. Innimellom er det litt utfordrende å være en liten kommune oppi den store enhetene. Det er nyttig både for oss og for løsningen at vi som en liten kommune er med her, sier Woxen.

Blisten forteller at de opplever at reviewene er lagt opp på en fin måte med jevnlige møter, både fysisk og via web. Og det er ingen tvil om at tilbakemeldingene de kommer med blir hørt.

– Det er ofte vi sitter i videomøter hvor en sak først blir løftet frem av en kommune, som så blir understøttet av en annen kommune. Så ser vi neste gang når vi har review at dette er blitt tatt hensyn til fra Visma, sier hun.

– Jeg føler absolutt at vi blir hørt og at det blir en god dialog rundt problemstillinger vi heiser. Vi ser mange spor av det som blir diskutert på møtene i løsningen, legger Blisten til.

Flere faggrupper

Damene forteller at Visma har vært svært interessert i å møte mange faggrupper og enheter i kommunen; leger, fysioterapeuter, ergoterpauter osv.

– Det er positivt at det blir tatt dialog mellom de ulike faggruppene, Jeg tror det som skal til for at man får et system som fungerer for flere faggrupper, sier Blisten.

I likhet med Bergen er de glad for muligheten til å teste løsningen på egenhånd.

– Det er en god ting at vi kan komme inn EPJen og trykke litt sjøl. Da får vi mulighet til å teste ikke bare se, sier Woxen.

Blisten forteller at en av de viktigste tingene med en ny EPJ-løsning må være at man skal bruke minst mulig tid i selve løsningen, og mest mulig tid til brukerne.

– Vi ønsker ikke scrolle så mye, men ha bilder som er praktiske i bruk. Den typen korte og konkrete tilbakemeldinger ser vi gjerne spor av. Så er det også større ting vi kommer med tilbakemeldinger på, sier hun.

Ønsker du å vite mer om Visma Flyt Helse kan du lese mer og ta kontakt med oss på våre nettsider. Der finner du også opptak av flere nettseminar vi har arrangert i forbindelse med utviklingen av kommune-Norges nye pasientjournal.

Ta meg til nettseminarene

Mest populære