Gå til hovedsiden

Universell utforming – Hvorfor bry seg?

Universell utforming av IKT er et begrep som blir brukt synonymt med tilgjengelighet for alle. Hensikten med universell utforming er å utforme løsninger som kan brukes av alle, uavhengig av funksjonsevne. Spørsmålet vårt i dag er, hvorfor finnes det fortsatt nettsider og løsninger som ikke er universelt utformet?

I Norge har omtrent 636 000 mennesker i alderen 16 til 66 år en form for nedsatt funksjonsevne. Hva slags betydning har dette for deg som eier av et nettsted eller andre IKT-løsninger? Hvis vi setter det litt på spissen kan vi fortelle deg at ved å ikke utvikle universelt utformede løsninger, ekskluderer du 636 000 potensielle kunder eller besøkende.

Så hva kan du gjøre? I Norge er det faktisk et lovpålagt krav at alle IKT- løsninger skal være universelt utformet. Forskrift om universell utforming av IKT-løsninger stiller krav om at nettsider må oppfylle minst 35 av 61 suksesskriterier i standarden Retningslinjer for tilgjengelig webinnhold.

Må jeg virkelig, tenker du? Ja, er svaret.

Det er mange krav som skal følges, men under har vi ramset opp noen generelle prinsipper du kan følge:

  • Ved å ta hensyn til skrift og lesbarhet gir vi blinde og svaksynte mulighet til å tilegne seg informasjonen som blir gitt.
  • Alle har ulik evne til å oppfatte farger, og så mye som 5-8 % av av den mannlige befolkningen er fargeblinde. Det er derfor viktig å tenke på hvilke farger man bruker og kombinasjonen av dem.
  • Ved publisering av video på nett er det viktig å tenke på hørselshemmede. Video må derfor være tekstet, eller ha en tekstbeskrivelse som beskriver innholdet i videoen.
  • Det er viktig å huske på at mange bruker spesialverktøy for å navigere seg rundt på siden. Derfor bør dette tas hensyn til under utviklingen. Mennesker med blant annet opplesningsverktøy er avhengig av fornuftig tab-rekkefølge og gode alternative tekster.
  • Led brukeren din i riktig retning ved å gi feedback og tilbakemeldinger.

re for å øke brukervennligheten, men dette er en god start i riktig retning. Det er viktig å nevne at en universelt utformet nettside ikke bare vil gi økt brukervennlighet for de med nedsatt funksjonsevne, men for alle brukerne. Du kan tenke deg selv, en nettside med gode kontrastforhold er nødvendig for mennesker som er fargeblinde, men behagelig for alle.

Og sist men ikke minst: Google elsker universelt utformede nettsider så jo mer brukervennlig løsningen din er, jo høyere opp kommer du i søketreffet til Google. Hvis du som bedriftseier gjør noen enkle grep for å øke brukervennligheten vil du altså oppnå flere fordeler. Det kaller vi en vinn vinn situasjon.

 

Trenger du rådgivning eller hjelp med design og frontend-utvikling som ivaretar myndighetenes krav til universell utforming? Kontakt oss i dag, vi hjelper deg gjerne.

Kilder:

https://uu.difi.no

https://www.blindeforbundet.no

https://www.bufdir.no/Statistikk_og_analyse/Nedsatt_funksjonsevne/Antall/

Les mer om universell utforming her

Mest populære