Universell utforming

Universell utforming (uu) handler om å lage gode, digitale løsninger som er tilpasset alle i samfunnet, uavhengig om en har nedsatte kognitive ferdigheter. Det er viktig at både kildekode og design ivaretar retningslinjene for WCAG 2.0. Retningslinjene er lovpålagte krav fra og med 1.juli 2014.

Visma tilbyr test av brukskvalitet og universell utforming av eksisterende løsninger, i tillegg til at vi ivaretar WCAG 2.0-retningslinjene for nye løsninger. Det er viktig for oss at løsningene vi lager kan brukes av alle.

Retningslinjene for universell utforming ivaretar blant annet

  • Gode fargekontraster

  • Enkel navigering ved hjelp av tastatur

  • Klart språk

  • Alternative tekster

  • God struktur i kildekoden

Løsningene vi utvikler for web tilpasses skjermlesere og tilsvarende verktøy som brukes av de med nedsatt funksjonsevne.

Forskning viser at en nettside som er universelt utformet er enklere å bruke for alle, ikke bare de som har nedsatte kognitive ferdigheter. Universell utforming er spesielt viktig i digitale skjematjenester, siden mange er avhengige disse for å kunne utføre sine daglige oppgaver. For å gjøre en skjematjeneste enklest mulig å bruke, tar vi utgangspunkt i ELMER 3-standarden og gjør egne tilpasninger for å ivareta universell utforming. Slik sikrer vi at skjematjenesten blir intuitiv og effektiv å bruke. Som et resultat av å lage universelt utformede løsninger blir arbeidsprosessen til sluttbrukeren effektiv, forståelig og enkel å bruke.

Relevante blogginnlegg

 

Kontakt oss for rådgivning

Bilde av kontaktpersonen Bente Bakke. Foto

JA, jeg gir samtykke til behandling av mine personopplysninger for å kartlegge mine interesser som beskrevet her og er kjent med at samtykket kan trekkes tilbake når som helst.

JA, jeg vil motta relevant informasjon basert på mine interesseområder fra Visma på e-post. Jeg kan når som helst melde meg av eller oppdatere mine interesser på Vismas abonnementsside.

Vi trenger ditt samtykke.

Bilde av kontaktpersonen Bente Bakke .foto

 

Bente Bakke

UX manager

Vi bruker cookies for å registrere din aktivitet på våre nettsider. Denne informasjonen kombinerer vi med opplysningene du oppgir for å danne en profil, slik at vi kan vise deg innhold tilpasset dine interesser. Ved å akseptere, tillater du oss å registrere og behandle din persondata som beskrevet her.