Universell utforming

Gode, digitale løsninger som er tilpasset alle i samfunnet, uavhengig av kognitive ferdigheter.

Løsninger tilpasset alle

Universell utforming (uu) handler om å lage gode, digitale løsninger som er tilpasset alle i samfunnet, uavhengig om en har nedsatte kognitive ferdigheter. Det er viktig at både kildekode og design ivaretar retningslinjene for WCAG 2.0. Retningslinjene er lovpålagte krav fra og med 1.juli 2014.

Visma tilbyr test av brukskvalitet og universell utforming av eksisterende løsninger, i tillegg til at vi ivaretar WCAG 2.0-retningslinjene for nye løsninger. Det er viktig for oss at løsningene vi lager kan brukes av alle.

Retningslinjene for universell utforming ivaretar blant annet

  • Gode fargekontraster

  • Enkel navigering ved hjelp av tastatur

  • Klart språk

  • Alternative tekster

  • God struktur i kildekoden

Løsningene vi utvikler for web tilpasses skjermlesere og tilsvarende verktøy som brukes av de med nedsatt funksjonsevne.

Forskning viser at en nettside som er universelt utformet er enklere å bruke for alle, ikke bare de som har nedsatte kognitive ferdigheter. Universell utforming er spesielt viktig i digitale skjematjenester, siden mange er avhengige disse for å kunne utføre sine daglige oppgaver. For å gjøre en skjematjeneste enklest mulig å bruke, tar vi utgangspunkt i ELMER 3-standarden og gjør egne tilpasninger for å ivareta universell utforming. Slik sikrer vi at skjematjenesten blir intuitiv og effektiv å bruke. Som et resultat av å lage universelt utformede løsninger blir arbeidsprosessen til sluttbrukeren effektiv, forståelig og enkel å bruke.

Vil du vite mer? Ta kontakt i dag.

 

 

Chat - Statement.png