Universell utforming – Hvorfor bry seg?

Universell utforming av IKT er et begrep som blir brukt synonymt med tilgjengelighet for alle. Hensikten med universell utforming er å utforme løsninger som kan brukes av alle, uavhengig av funksjonsevne. Spørsmålet vårt i dag er, hvorfor finnes det fortsatt nettsider og løsninger som ikke er universelt utformet?