Gå til hovedsiden

Turbulente tider stiller krav til gode rådgivere

– I tider slik som nå, preget av prisvekst og rentehevinger, er det ekstra viktig å være tilstede for kundene våre, forteller Tone Arntsen, Team Leader Business Center i Visma Financial Solutions AS.

rådgivere i Visma Financial Solutions

Den galopperende prisveksten på varer og tjenester i Norge har allerede satt sitt preg norsk forbrukerøkonomi. Dette året har vi opplevd renteheving, skyhøye strømpriser, rekordhøye drivstoffpriser og økte priser på basisvarer som mat og klær. Dermed kan det bli stadig mer utfordrende for husholdninger å betale fakturaene sine i tide.

Les også: Automatisere purring og inkasso? Her er 10 gode grunner!

Merker effekten av prisveksten 

Effekten av prisveksten har allerede blitt lagt merke til hos rådgiverne i Visma Financial Solutions. Disse rådgiverne er daglig i kontakt med kunder som har spørsmål rundt faktura, betaling og inkasso.

Tone Arntsen har ansvar for et av rådgiverteamene på kompetansesenteret. Hun kan fortelle om stor pågang som følge av prisveksten. Hun ser at stadig flere bekymrer seg over privatøkonomien og sliter med å få betalt fakturaene sine innen forfallsdato. 

Den generelle prisveksten påvirker forbrukerne. Nå er det viktigere enn noen gang å være tilgjengelig, vise forståelse og finne gode løsninger for hver enkelt kunde – særlig de mest sårbare.

Tone Arntsen

Trygg og god sluttkundeoppfølging 

Kompetansesenteret hos Visma Financial Solutions består av 50 medarbeidere som hver dag er i dialog med både bedrifter og privatpersoner som har spørsmål rundt faktura, inkasso og nedbetaling. 

– Vårt mål er å la automatikken jobbe der automatikken kan gjøre en forskjell. Men det vi ser, i hvert fall i dag, er at veldig mange har behov for en trygg og sikker dialog med våre rådgivere, forteller Tone Arntsen. 

Kompetansesenteret i Visma Financial Solutions består av to driftsavdelinger, en utenrettslig avdeling som sikrer at krav blir betalt uten rettslige virkemidler, og en rettslig avdeling som håndterer saker som må løses med rettslige virkemidler. 

Her kan du se video og bli kjent med kompetansesenteret!

Rådgiverne skal sette seg inn i den enkeltes situasjon og finne en god løsning – så tidlig som mulig. Dette sikrer at kunder som har utfordringer med å betale regningene får profesjonell og god oppfølging. På den måten sikrer Visma Financial Solutions høy løsningsgrad som ivaretar alle parter – våre kunder og deres kunder.

– Derfor investerer vi mye tid på opplæring og kompetanseutvikling hos våre rådgivere, forteller Tone Arntsen.

Se video: Møt våre rådgivere!

Motiveres av å finne gode løsninger 

Caroline Westby jobber som rådgiver for utenrettslig avdeling. Hun motiveres av å hjelpe personer og bedrifter ut av vanskelige situasjoner. Spesielt givende er det å hjelpe en kunde ut av en økonomisk vanskelig situasjon. 

– I vinter ble det etablert et eget strømkundeteam som har fullt fokus på kunder som mottar strømregninger. Når strømprisene har vært så høye som i det siste, er det viktig at vi er til stede for dem.

Les mer: Visma forenkler betalingsprosessen for 175 000 strømkunder

Caroline Westby i samtale med kunde på kontoret i Trondheim

Caroline Westby, i samtale med kunde på kontoret i Trondheim

Fornøyde kunder og høy tilfredshet

Etter en samtale kan kunden gi en vurdering av hvordan han eller henne opplevde å være i kontakt med rådgiveren. På en skala fra en til fem blir kvaliteten på rådgivningen og totalopplevelsen vurdert. 

– Vi har en sluttkundescore på 4,5 av 5 mulige! Det er jeg veldig stolt av, og det indikerer at rådgiverne gjør en særdeles god jobb. Det skal vi fortsette med, forteller Tone Arntsen. 

Les også: Betyr 6000 kr noe for deg?

Kundeløfte i sentrum 

– Vi jobber alltid for å blir bedre og mer tilgjengelig for både kundene og sluttundene våre. Innsatsen som vi har lagt bak oss det site året har gitt gode resultater. Det skal vi ta med oss videre mot vårt kundeløfte, som er å sikre likviditet, frigjøre tid og ivareta kundens kunderelasjoner, avslutter Tone Arntsen.

Vil du vite mer om Order to Cash ?

Slik hjelper vår løsning din likviditet

Mest populære