Visma Blogg

Tag Archives: Offentlig sektor

Feed Subscription

Digitalisering av offentlig sektor – hva er utfordringen?

De siste 2-3 årene har det vært mye snakk om digitalisering av offentlig sektor, og det er lansert digitale agendaer og digitale programmer. I Norge er en rekke offentlige funksjoner og tjenester allerede digitalisert, og studier og sammenlikninger med andre land viser at det offentlige Norge er langt fremme i å levere digitale tjenester til næringsliv og borgere. Men det er fortsatt en vei å gå.

Gevinstrealisering gjennom digitalisering i praksis

Digitalisering er et tema som har fått ny og kraftigere vind i seilene etter at regjeringen i april la fram sitt digitaliseringprogram. Det har så langt vært mye fokus på «hva», dvs hva beskriver og inneholder digitaliseringsprogrammet. De ønskede effektene av programmet vil imidlertid først komme som et resultat av gjennomføring. Ord må bli til handling - løsninger må realiseres for å kunne høste gevinster.

Folket vil ha offentlige tjenester på nett– men når får de det?

Regjeringen la nylig frem sitt digitaliseringsprogram – “På nett med innbyggerne”. Her er det mye bra tankegods rundt digitalt førstevalg. Publikum skal bli mer selvbetjente i møtet med det offentlige. Alle ser ut til å være veldig enige med visjonen og målene, det er lite kontroversielt, og vi ser det som særdeles positivt at statsministeren fronter budskapet sammen med Rigmor Aasrud. ...