Gå til hovedsiden

DevOps i Flyktningestrømmen

Teltleiren som er bygget innendørs i en hall i Råde i Østfold består av 24 telt med 640 sengeplasser. Registrering og tildeling av senger skjer etter definerte regler for hvem som kan bo sammen gjennom logistikkløsningen FLYT som er utviklet av Visma Consulting.

Mye av krisen består i at vi ikke har nødvendig logistikk for å ta imot flyktningene. Det handler om å gi de mulighet til å få dekket helt grunnleggende helsetilbud, mat, drikke, sanitærtilbud, og en seng å sove trygt og varmt i. Og behovet for økning i kapasitet har økt raskt- veldig raskt!

For å kunne møte dette behovet har det blitt bygget et helt nytt mottak sentralt i Østfold. De aller fleste flyktningene som kommer til Sør-Norge blir sendt hit for å bli tatt imot på en verdig og ryddig måte. Mottaket er bygget opp fra å være en tom, nedlagt hall, til å være et første bosted i noen dager fra ankomst til en mer varig mottaksplass kan bli gitt. Her blir alle nyankomne registrert av flere statlige etater, bagasje blir registrert, samlet inn og desinfisert (fryst), helsesjekk gjennomført og flyktningene får overnatting, klær, hygieneartikler og mat. Og alt dette er imponerende nok bygget opp i løpet av bare 2 uker.

Behov for et Logistikksystem

En slik logistikkorganisasjon kan ikke drives effektivt uten et godt verktøy for logistikk. Et slikt system fantes ikke 2 uker før oppstart, og måtte derfor utvikles. Det ble i regi av Utlendingsdirektoratet etablert et IT-prosjekt som skulle levere 2 uker etter prosjektforslaget ble påbegynt. Utfordringene sto i kø. Hvordan definere krav for en ikke-opprettet organisasjon på to uker? Hvordan spesifisere systemet som skulle gjøre organisasjonen effektiv? Hvordan utvikle og teste, sette opp milljøer, installere og levere, integrere med hardware for logistikk etc? Suksessfaktoren var DevOps!

DevOps

DevOps er et relativt nytt begrep, og som alle nye populærord, har det også noe ulik betydning og bruk i dagligtalen. Selv om forvirringen omkring hva DevOps nøyaktig er kan være stor, er det overliggende prinsippet bak ganske klart: DevOps handler om å hjelpe en organisasjon å raskt utvikle programvare og tjenester som kan leveres raskt og drives effektivt. Det ligger også i selve begrepet at DevOps er en sammenstilling av Utviklingen av programvaren (Dev) og drift/driftsmiljø (Ops). Slektskapet mellom DevOps og Smidig utvikling er også åpenbart. Men der Smidig utvikling oppfordrer til kontinuerlig samhandling mellom analyse, design, implementering og kvalitetssikring, bringer DevOps den kontinuerlige samhandlingen videre til driftsmiljøet. DevOps er en tilnærming til softwareutvikling som spenner over hele leveranseløpet.

Viktig karakteristika ved et vellykket DevOps prosjekt vil typisk være:

  • Svært kort prosjektperiode frem til første release i produksjonsmiljø
  • Hyppige releaser til produksjon for feilrettinger – Hyppige releaser av ny funksjonalitet
  • Høy grad av automatisering
  • Høy brukskvalitet og brukerengasjement
  • Lav feilrate for integrering av hardware og driftsmiljøet generelt
  • Høy samlet sikkerhet for system og miljøer
  • Lave leveransekostnader
  • Lave driftskostnader

FLYT i front

Systemet som ble utviklet for UDI og mottaket ble raskt gitt navnet FLYT. Det er et godt navn som beskriver både bruksverdien av systemet og prosessen som ledet frem til lansering. Systemet har allerede fra første produksjonssetting (12 dager etter prosjektstart) blitt et sentralt verktøy for å sikre god håndtering av asylsøkerne som ankommer hver dag. FLYT er det første møtet mange fremtidige nordmenn har med IT. Det er det første systemet de møter i norsk statsforvaltning, og det står helt i front i flyktningestrømmen.

 

Andre systemutviklingsprosjekter i Visma

 

Mest populære