Gå til hovedsiden

Digitalisering av offentlig sektor – hva er utfordringen?

De siste 2-3 årene har det vært mye snakk om digitalisering av offentlig sektor, og det er lansert digitale agendaer og digitale programmer. I Norge er en rekke offentlige funksjoner og tjenester allerede digitalisert, og studier og sammenlikninger med andre land viser at det offentlige Norge er langt fremme i å levere digitale tjenester til næringsliv og borgere. Men det er fortsatt en vei å gå.

Forenkling og nytenking

Digitalisering handler om mye mer enn bare det å sette strøm på papir. Digitalisering handler om standardisering og automatisering. Det handler om forenkling, og det å våge å gjøre ting på andre og enklere måter, og det handler om samarbeid – samarbeid på tvers etats- og kommunegrenser. For å lykkes med dette er vilje til forenkling og nytenking en absolutt nødvendighet.

«Forenkling» var også hovedtemaet på årets NOKIOS-konferanse, som ble arrangert 28. -30. oktober i Trondheim. NOKIOS (Norsk konferanse for offentlig sektor) ble i år arrangert for 8. år på rad, og målet med NOKIOS er å skape en nettverksarena for utvikling av en helhetlig og moderne offentlig sektor.

Visma Consulting, med ca 90 % av sin kundemasse innenfor statlige og kommunale etater, direktorater og tilsyn, har vært blant deltakerne på NOKIOS i flere år. I år fikk vi anledning til å fortelle om hvordan vi har jobbet med innovasjon og nytekning i Visma Consulting, og en av våre innovasjonsledere, Ragne Elisabeth Henriksen, holdt et foredrag med tittelen «Hvordan skape innovasjon i din virksomhet?»

Utfordringer og muligheter

Under årets NOKIOS spurte vi deltakerne som deltok på vårt foredrag hva de mener er den største utfordringen i digitaliseringen av offentlig sektor, og svarene lot ikke vente på seg. Noen av utfordringer som ble tatt opp var:

  • Samarbeid på tvers av aktører, felleskomponenter og åpne standarder
  • Kommunikasjon og kunnskapsdeling på tvers av virksomheter – mange jobber med det samme i parallell uten å vite om hverandre
  • Manglende virkemidler/insentiver for deling og gjenbruk av løsninger, til tross for at deling og gjenbruk er innovativt og ressursbesparende for alle
  • Økonomi og tilgjengelige ressurser i organisasjonen

Dette er til dels store og komplekse utfordringer å løse. Kontinuerlig fokus på forenkling, nytenkning og kunnskapsdeling er helt avgjørende for å lykkes med digitaliseringen av våre offentlige tjenester. Men hvor skal man starte?

Vilje og samarbeid

Digitalisering krever også vilje, vilje til forenkling, vilje til nytenkning og vilje til å samarbeide på tvers av aktører. Digitalisering krever også vilje til effektivisering og til å sette seg inn i nye ting. Det er ingen tvil om at samarbeid og gjenbruk på tvers av virksomheter er et viktig virkemiddel i så måte. En av våre reelle erfaringer så langt er at det er mye å hente gjennom å etablere læringsarenaer på tvers av virksomheter.

Så kan man kanskje spørre seg, er insentivene for samarbeid sterke nok? Svært mange offentlige aktører har sammenfallende interesser og prosesser, og mye å lære av hverandre. Men er gevinstene man kan hente ut i andre enden attraktive nok?

Ser du mulighetene?

De fleste ønsker sikkert enklere og mer kundevennlige offentlige tjenester for brukerne, men hva betyr dette egentlig for vår egen kommune, vårt direktorat eller etat? Blir vi så effektive at noen må gå? Vil digitaliseringen fjerne arbeidsplasser og erstattes av maskiner og programmer? Vil et samarbeid på tvers av kommunene gjøre det enklere å slå sammen kommuner slik at flere vil miste jobben? Kanskje, men med økt fokus på å tilegne seg strategisk IT-kompetanse, og å se mulighetene i digitalisering ligger det også mange muligheter. Her vil innovatørene ha et fortrinn. De vil være med og sette standarden.

Vil du forme fremtiden?

Vil du være med å sette standarden for digitaliseringen av Norge eller vil du stå på perrongen og vente, mens togene suser forbi, inntil du til slutt blir plassert på et tog du ikke vet hvor skal?

Våre konsulenttjenester

Mest populære