Gå til hovedsiden

Regnskapsbransjen er i et paradigmeskifte

I en stadig mer konkurransepreget bransje, tilsvarer digitaliseringskunnskap konkurransekraft. Slik beholder byrået sin relevans, og derfor er det viktig.

Regnskapsbyrå og regnskapsbransje i endring – Må tenke digitalt

Ser vi regnskapsbransjens ende, slik vi kjenner den?

Dommedagsprofetien har falt. Ragnvald Sannes, fra senter for digitalisering ved Handelshøyskolen BI, oppsummerte det godt under konferansen Digitalisering av regnskapsbransjen i 2017:

«Den teknologiske utviklingen skaper stadig nye muligheter for å digitalisere og automatisere, og alt som kan digitaliseres vil bli det».

For mange et skremmende budskap, som betyr endring i arbeidspraksis internt hos regnskapsbedrifter. Men er det en dommedagsprofeti? Neppe. Mulighetsbildet har aldri vært større.

Les også: Regnskapsbyrå – Hvem blir fremtidens vinnere?

Større etterspørsel etter regnskapstjenester

Det er gode tider i regnskapsbransjen. Økende forespørsler etter regnskapstjenester dominerer markedet. I 2016 omsatte norske regnskapsbedrifter for over 13 milliarder. Det tilsvarer en vekst på 5,46 % fra 2015 (via Finanstilsynet). Økt fokus på trender innenfor nyvinnende teknologi, digitalisering, IT og HRM hos bedriftene påvirker vekstkurven.

Allikevel er det også spennende tider. For utfordringene, og spørsmålene er mange. Hvor automatisert kan regnskapsføringen bli? Vil rådgivningstjenester bidra til å opprettholde antall ansatte i bransjen? Blir regnskapsføreren overflødig?

Må forstå det digitale

Sannes løfter særlig frem tre teknologiske drivere som står sentralt i endringspåvirkningen:

Eksponentiell vekst

Ny teknologi skaper nye muligheter og endrer hverdagen internt, samt hos kunden i norske regnskapsbedrifter. Gode eksempler er teknologi som mobiltelfoner med GSM, smarttelefoner, nettbrett, IoT og kunstig intelligens.

Analytics og IoT

Selskaper er i større grad datadrevet enn tidligere. Datadrevne selskaper har et enormt effektivitetsfortrinn, og vil i større grad jobbe sanntidsrelatert på alle områder.

Robotisering og maskinlæring

Robotene har tatt, og vil i større grad ta over. Robotisering og maskinlæring støtter i stadig større grad arbeids- og kunnskapsintensive oppgaver. Tid, ressurser og penger spart.

Kunnskap gir konkurransekraft

Sannes spår radikale endringer i arbeidspraksisen som en konsekvens av teknologien.

– Digitalisering er transformasjonen fra at IT er et støtteverktøy i virksomheten, til at det er en del av dens DNA. Det betyr at forretningsmodell og praksis, samt organisasjon og prosesser er designet for å utnytte dagens og morgendagens teknologi.

Bransjen har hittil hatt fokus på digitalisering av arbeidsintensive oppgaver, mens utviklingen nå skjer innen digitalisering av kunnskapsintensive oppgaver.

Les også: Derfor bør regnskapsbyrået jobbe nettbasert

Produktiviteten dobles innen 2020

Hans Christian Ellefsen, leder for teknologi og innovasjon i Regnskap Norge, sto også på scenen under konferansen. Han viste til tall hentet fra undersøkelser gjort av The Hacketgroup, som spår at produktiviteten til norske regnskapsavdelinger vil dobles, om ikke triples innen 2020.

Kostnader tilknyttet arbeidskraft vil reduseres med 40 %, og tiden som brukes til analyse av regnskapsinformasjon vil øke fra 25 % til 75 %, som en direkte årsak av teknologisk utnytting.

Spår digitale klasseskiller

Ellefsen spår et rådende digitalt klasseskille i tiden som kommer. Kundemassene vil øke, og kunden vil kreve mer. Mer digitalisering, mer mobilitet og bedre funksjonalitet.

Profesjonelle regnskapsførere forventes å utvikle og demonstrere evnen til å se utover tallene, utover økonomi og utover virksomheten. Det forventes at de kan forutse trender basert på analyse av fortiden og innovativ tenkning.

For å klare dette, må forretningspraksisen legges om. Regnskapsbedrifter som innehar en markedsledende posisjon de neste årene, vil være de bedriftene som lykkes med å digitalisere manuelle prosesser, og dermed øke intern produktivitet og effektivitet.

Fremtiden ligger i dine hender

Sannes avsluttet sin sesjon gjennom et slående sitat fra den verdenskjente IT-profilen Alan Curtis Kay: «The best way to predict the future is to invent it». Altså: Den beste måten å forutse fremtiden på, er å finne den opp selv.

– The best way to predict the future is to invent it.

Det ligger noe i det. Teknologisk utvikling skjer gradvis, og åpner opp et univers av muligheter til å jobbe på bedre og smartere måter. Nøkkelen til suksess ligger i å forutse hva som er gunstig å satse på, og ta mulighetene som kommer. Men hvordan velge riktig retning?

Se videoen hvor Kristian Lien, strategisjef for regnskapsbyrå i Visma Software, snakker om hva som ligger bak påstanden «regnskapsbransjen er død innen få år».

 

Finn ut mer om vår skyløsning for regnskapsbyrå

Mest populære