Eksperter spår digitale klasseskiller i regnskapsbransjen

I en stadig mer konkurransepreget bransje, tilsvarer digitaliseringskunnskap konkurransekraft. Fremover vil vi i større grad se et digitalt klasseskille i norsk regnskapsbransje, der de som lykkes med digitalisering vil inneha en markedsledende posisjon. 

Ser vi regnskapsbransjens ende, slik vi kjenner den?

Dommedagsprofetien har falt. Ragnvald Sannes fra senter for digitalisering ved Handelshøyskolen BI oppsummerte det bra under arrangementet Digitalisering av regnskapsbransjen på Clarion Hotel & Congress Oslo airport den 22.september:

– Den teknologiske utviklingen skaper stadig nye muligheter for å digitalisere og automatisere, og alt som kan digitaliseres vil bli det. (Ragnvald Sannes, Handelshøyskolen BI.)

For mange et skremmende budskap, som betyr endring i arbeidspraksis internt hos regnskapsbedrifter. Men er det en dommedagsprofeti? Neppe. Mulighetsbildet har aldri vært større.

Større etterspørsel etter regnskapstjenester

Det er gode tider i regnskapsbransjen. Økende forespørsler etter regnskapstjenester dominerer markedet. I 2016 omsatte norske regnskapsbedrifter for rundt 13.4 milliarder. Det tilsvarer en vekst på 5,46% fra 2015. (Kilde: Finanstilsynet. ) Økt fokus på trender innenfor nyvinnende teknologi, digitalisering, IT og HRM hos bedriftene påvirker vekstkurven.

Bransjetall som viser utviklingen fra 2015 til 2016:

*Bransjetall er hentet fra finanstilsynets hjemmesider og presentert av Øystein Moan under konferansen Digitalisering av regnskapsbransjen.

Allikevel er det også spennende tider. For utfordringene, og spørsmålene er mange. Hvor automatisert kan regnskapsføringen bli? Vil rådgivningstjenester bidra til å opprettholde antall ansatte i bransjen? Blir regnskapsføreren overflødig?

Kunnskap gir konkurransekraft

Sannes spår radikale endringer i arbeidspraksisen som en konsekvens av teknologien.

– Digitalisering er transformasjonen fra at IT er et støtteverktøy i virksomheten, til at det er en del av dens DNA. Det betyr at forretningsmodell og praksis, samt organisasjon og prosesser er designet for å utnytte dagens og morgendagens teknologi. (Ragnald Sannes, Handelshøyskolen BI.)

Bransjen har hittil hatt fokus på digitalisering av arbeidsintensive oppgaver, mens utviklingen nå skjer innen digitalisering av kunnskapsintensive oppgaver.

Produktiviteten dobles innen 2020

Hans Christian Ellefsen, leder for teknologi og innovasjon i Regnskap Norge står også på scenen under Digitalisering av regnskapsbransjen. Han viser til tall hentet fra undersøkelser gjort av The Hacketgroup, som spår at produktiviteten til norske regnskapsavdelinger vil dobles, om ikke triples innen 2020.

Kostnader tilknyttet arbeidskraft vil reduseres med 40 %, og tiden som brukes til analyse av regnskapsinformasjon vil øke fra 25 % til 75 % som en årsak av teknologisk utnytting.

Les Sandra Riises kronikk om hvorfor endring er regnskapsførers ansvar

Må forstå det digitale

Sannes løfter særlig frem tre teknologiske drivere som står sentralt i endringspåvirkningen:

  • Eksponentiell vekst: Ny teknologi skaper nye muligheter og endrer hverdagen internt, samt hos kunden i norske regnskapsbedrifter. Gode eksempler er teknologi som mobiltelfoner med GSM, smarttelefoner, nettbrett, IoT og kunstig intelligens.
  • Analytics og IoT: Selskaper er i større grad datadrevet enn tidligere. Datadrevne selskaper har et enormt effektivitetsfortrinn, og vil i større grad jobbe sanntidsrelatert på alle områder.
  • Robotisering og maskinlæring: Robotene har tatt, og vil i større grad ta over. Robotisering og maskinlæring støtter i stadig større grad arbeids- og kunnskapsintensive oppgaver. Tid, ressurser og penger spart.

Spår digitale klasseskiller

Ellefsen spår et rådende digitalt klasseskille i tiden som kommer. Kundemassene vil øke, og kunden vil kreve mer. Mer digitalisering, mer mobilitet og bedre funksjonalitet. Profesjonelle regnskapsførere forventes å utvikle og demonstrere evnen til å se utover tallene, utover økonomi og utover virksomheten. Det forventes at de kan forutse trender basert på analyse av fortiden og innovativ tenkning.

For å klare dette, må forretningspraksisen legges om. Regnskapsbedrifter som innehar en markedsledende posisjon de neste årene, vil være de bedriftene som lykkes med å digitalisere manuelle prosesser, og dermed øke intern produktivitet og effektivitet.

Ta teknologiske grep – skap endringskraft

Sannes avsluttet sin sesjon gjennom et slående sitat fra den verdenskjente IT-profilen Alan Curtis Kay:

– The best way to predict the future is to invent it.
(Alan Curtis Kay.)

Det ligger noe i det. Teknologisk utvikling skjer gradvis. I Visma legger vi stor vekt på å samarbeide med våre kunder, for å best mulig kunne forstå grunnlaget for fremtidige funksjonelle og teknologiske behov i regnskapsbransjen.

Her kan du lese mer om våre løsninger for regnskapsbedrifter

 

Maria jobbet som Digital Content Specialist i Visma Software. Det innebar alt av tekstarbeid, foto, video og digital kommunikasjon.
Connect with Maria: