Gå til hovedsiden

– Samspill vil ha en sentral rolle i kommunen

Hva skjedde da Narvik kommune fikk integrert samhandlingsløsningen, Visma Flyt Samspill, direkte i systemene lærerne og PP-rådgiverne bruker til daglig?

narvik
Narvik

– Tverrfaglig samhandling blir bare mer og mer aktualisert gjennom de nye lovene som kommer. Kravene og lovendringene som har kommet det siste året gjør at samhandling på tvers blir et krav kommunene må løse. Da handler det om å få på plass systemer som ivaretar dette på en god måte.

Det forteller rådgiver innen oppvekst i Narvik kommune, Åshild Amundsen. Kommunen har siden høsten 2022 pilotert en ny kobling mellom Samspill og saksbehandlingsystemene Sikker Sak for skole og barnehage, samt Flyt PPT.

Visma Flyt Samspill er et samhandlingsverktøy som bidrar til enklere tverrfaglig samhandling i mange norske kommuner. Løsningen kan benyttes som en generell samhandlings-hub og som en plattform for brukermedvirkning og samhandling rundt for eksempel Individuell Plan og Stafettlogg (BTI). Du kan lese mer om Samspill og koblingene her.

Alt blir enklere

Amundsen har sammen med kollegene Astri Sletteng, rådgiver innen oppvekst med spesielt ansvar for digitalisering, og systemadministrator for Visma-systemene i kommunen, Rachel Ervland, hatt ansvaret for piloteringen av koblingene mellom fagsystemene og Samspill. Narvik har hele veien vektlagt og jobbet tjeneste for tjeneste med å danne gode rutiner. 

For de ulike enhetene i Narvik har det vært svært verdifullt å få koblet Samspill tettere opp mot fagsystemene forteller Ervland:

– I en allerede hektisk hverdag gjør denne koblingen selve jobben med samhandling veldig mye enklere for de ansatte. Nå har de tilgang til Samspill direkte fra sitt fagsystem. De slipper å laste ned og laste opp dokumenter i ulike fagsystem. Det har betydd veldig mye for å få opp bruken. Enkelheten i det hele er veldig viktig.

– Enhetene syntes det har vært tungvint å laste opp dokumenter som vi jobber tverrfaglig om i både Sikker Sak og Samspill. De har følt at det har vært dobbeltarbeid. De har rett og slett ikke tid til å prioritere det. Med integrasjonen blir Samspill en naturlig del av Sikker Sak. Vi så at dette er det vi trenger. Nå når dette er sømløst, og det bare er to tastetrykk unna, har de ansatte skjønt hvor enkelt det er. Motivasjonen for tverrfaglig samhandling er rett og slett blitt mye bedre, supplerer Sletteng.

Egne BTI-grupper

Med bakgrunn i nye lover som har kommet, samt gjeldende krav fra myndighetene, har ledelsen i Narvik kommune bestemt at Samspill skal satses på som samhandlingsplattform i kommunen, forklarer trioen. Men det har ikke vært bare enkelt å få igang bruken.

– Vi har opplevd at ansatte i både skole og barnehage har vegret seg for å ta i bruk Samspill. Nå har vi opprettet egne BTI-grupper hvor Samspill skal være en naturlig del, sier Sletteng.

Bedre tverrfaglig innsats (BTI) er en samarbeidsmodell som sikrer koordinert innsats overfor barn, unge og familier.

– Allerede i første dialog med foreldre, der man ser at det kan bli et lengre tverrfaglig samarbeid rundt barnet, skal det opprettes stafettlogg. I denne er brukermedvirkning helt avgjørende. Dermed vil Samspill ha en sentral rolle i vår kommune for å få det tverrfaglige samarbeidet rundt og med barnet til å fungere godt, forteller Amundsen. 

– Jeg føler litt at vi har fått en gave med integrasjonen mellom Samspill og fagsystemene, for nå er det mye lettere å se at det her blir bra, sier Sletteng.

Torsdag 4. mai arrangerte vi nettseminar for deg som er opptatt av, deltar i, eller er ansvarlig for tverrfaglig samarbeid i kommunen. Dette var tredje gang vi gjennomførte nettseminar om tematikken. Også denne gangen hadde vi fått på plass en svært spennende agenda med interessante gjester som bidro med både kunnskapsdeling og erfaringsutveksling. Agendaen og opptaket finner du ved å klikke på knappen.

Torsdag 4. mai arrangerte vi nettseminar for deg som er opptatt av, deltar i, eller er ansvarlig for tverrfaglig samarbeid i kommunen. Dette var tredje gang vi gjennomførte nettseminar om tematikken. Også denne gangen hadde vi fått på plass en svært spennende agenda med interessante gjester som bidro med både kunnskapsdeling og erfaringsutveksling. Agendaen og opptaket finner du ved å klikke på knappen.

Se opptaket her

Mest populære