Gå til hovedsiden

Responssenter – Norges første alarmhåndtering er åpnet

For at regionen skulle nå sine mål, visste Værnesregionen at helse- og omsorgstjenesten måtte bestå av innovative og moderne løsninger.

ResponssenteretVaernes
ResponssenteretVaernes

Værnes Respons er utviklet med utgangspunkt i brukernes behov, består av avanserte nyvinninger og er laget i samarbeid, og på tvers av både kommuner, regioner og fagfelt. Regionen har en tradisjon for å være tidlig ute med ny teknologi, og har i en årrekke jobbet aktivt med digitalisering av helsetjenesten.

Anskaffelsen av leverandør og plattform er blitt gjort i samarbeid med Kongsbergregionen og Tromsø kommune. Effekten har ikke latt vente på seg i Kongsbergregionen. Få måneder etter oppstarten har over 70 prosent av alarmene i regionen blitt avklart av Responssenteret, og dermed gitt hjemmetjenesten mer tid til å yte gode tjenester til brukerne.

responsenter i værnesregionen åpning
Fra åpningen av responssenteret i Værnesregionen

Digitalisering og samlokalisering for å møte brukernes behov i dag og i fremtiden

Det leveres mange alarmer fra teknologiske hjelpemidler til støtte og trygghet for pleietrengende. Den mest kjente er trygghetsalarmen. Med den nye responssenterløsningen vil arbeidsprosesser forenkles, unødvendig aktivitet begrenses og kvaliteten på tilbudet forbedres. Videre vil samarbeidet kommunene imellom og samlokalisering med regionens legevakt gi svært god ressursutnyttelse og robusthet.

Med responssenteret vil:

 • håndteringen av den store mengden varsler forenkles, fordi samtlige varsler rettes mot én kanal
 • responssenteret vil øyeblikkelig få opp sentral informasjon om brukeren og kunne gi mer egnet hjelp
 • senteret bedre vurdere om alarmen ble utløst som følge av uhell og med dette unngå bomturer
 • de ansatte kunne registrere og journalføre, få oppdrag og ruteanvisninger, direkte på mobilen
 • senteret vite hvem som befinner seg nærmest alarmen, og om vedkommende har tid og riktig kompetanse til å løse oppdraget

– Det er liten tvil om at nye Værnes Respons vil gi betydelig effektivisering. Men det aller viktigste målet vårt, er å møte brukernes behov. Mottakerne av helsetjenestene får med dette økt trygghet og selvstendighet. De ansatte kan bruke mindre tid på å håndtere alarmer og mer tid til å levere gode helsetjenester. Ikke minst er vi med dette godt rustet for å møte det økte behovet vi vet kommer i fremtiden, sier Solrunn Hårstad som er rådgiver i Værnesregionen IT.

Visma har bidratt med integrasjon mot elektronisk pasientjournal, slik at responssenteret får tilgang til registrerte opplysninger om pasienter og ansatte.

Innovativ teknologi

For at regionen skulle nå sine mål, visste Værnesregionen at tjenesten måtte bestå av innovative og moderne løsninger.

– Vi trengte en tjeneste med full integrasjon mellom alle sentrale systemer. Vi ville ha tilgang til relevant informasjon om pasienten og de ansatte, og kun måtte registrere informasjon ett sted, én gang, samtidig som vi har en informasjonssikker og mobil tjeneste, forklarer Hårstad og legger til:

– Så, selv om en slik integrasjon aldri tidligere er blitt gjort, bestemte vi og våre samarbeidsregioner for å kravsette dette i vårt anbud. Det har derfor vært veldig spennende å se hva leverandørene fikk til. Og det er en lettelse å konstatere, etter hardt arbeid fra alle involverte parter, at vi har lykkes, sier Hårstad.

Velferdteknologiteamet
Leder for Værnesregionen IT, Elin Wikmark Darell (t.v), prosjektleder velferdsteknologi, Solrunn Hårstad og prosjektmedarbeider Hilde Jønsson. Foto: Geir Olav Flåan, Stjørdal kommune.

Suksesskriterier

– Selv om det har vært en krevende prosess og hard jobbing, har det også vært fantastisk moro å drive nybrottsarbeid. Dette har medført at vi har påvirket løsningen i større grad, og fått på plass en tjeneste som er skreddersydd oss. Vi kan trygt anbefale dette til andre kommuner, sier Hårstad.

Første alarmsystem ut var trygghetsalarmen, og første kommune ut var Stjørdal. Deretter har de andre kommunene i Værnesregionen knyttet seg opp mot responssenteret.

I tillegg til at teknologien er ny, har også organiseringen av arbeidet vært nyskapende. Værnesregionen tror at grunnen til at de og deres samarbeidspartnere har lykkes, skyldes måten prosjektet har blitt organisert og drevet på:

 • Anskaffelsen av leverandør og plattform er blitt gjort i samarbeid med Kongsbergregionen og Tromsø kommune. Dette gav størrelse, tyngde og tilgang til kompetanse
 • Involvering av spesialisert kompetanse på alle felt, både IT-, helse- og innkjøpskompetanse
 • Tjenesteutviklingen var forankret i brukernes behov, og ikke som følge av overordnede krav eller politisk beslutning
 • Grundige utredninger av behovene i forkant
 • Dialog, inkludering, kursing og informasjon underveis. De ansatte ble trygge på endringene i arbeidsmåte
 • Sist, men ikke minst, en modig og fremtidsrettet ledelse som turte å være innovativ og som skjønte hvor viktig det er å være digitalt utrustet for fremtiden

Les mer om responssenter

Mest populære