Gå til hovedsiden

OBOS satser på kompetanseutvikling med Vismas talentløsning

Kompetansen vi tilegner oss i dag har en kortere utløpsdato enn noen gang. OBOS satser stort på å tilby kontinuerlig læring og utvikling for hver enkelt medarbeider, og i samarbeid med Visma har de det siste året skapt en helhetlig læringsplattform som enklere tilrettelegger for kompetanseheving av hele organisasjonen.

OBOS HR-avdeling

Med en visjon om å oppfylle boligdrømmer og bygge fremtidens samfunn, har læring og utvikling blitt et stadig viktigere fokusområde i Norges største boligbyggelag, OBOS. Da organisasjonen ønsket å modernisere læringspraksisen sin og enklere tilrettelegge for at hver enkelt medarbeider har tilgang til relevant læring når de trenger det, valgte de Visma som systemleverandør og samarbeidspartner.

– Visma Talent tilbyr en totalitet. Det er et sted hvor medarbeidere både finner relevant læring og selv kan bidra med læringsinnhold, for eksempel video, inn i læringsportalen. Det er også et sted for tett oppfølgning mellom leder og medarbeider der man følger opp arbeidsmål og utviklingsmål og legger til rette for kontinuerlig utvikling og dialog. Alt henger sammen, sier Marianne Kjekstad Johansen, fagleder HR utvikling i OBOS og intern prosjektleder for implementeringen.

OBOS kaller sin nye plattform «MiO», som står for «Medarbeidere i OBOS».  

MiO skal dekke flere områder: 

  • On- og offboarding
  • Kompetanseutvikling og kursadministrasjon 
  • Medarbeideroppfølging 
  • Karriere- og etterfølgerplanlegging 
  • Pulsundersøkelser 
  • Publisering av videoer
  • HR-analyse 

Læringsgevinst på tvers av enheter

OBOS har vært i rask vekst de siste årene og jobber mye for å bli “Ett OBOS” gjennom helhetlige prosesser på tvers av selskaper. Det var derfor viktig for OBOS å bygge en plattform med læringsinnhold tilgjengelig på tvers av enheter, der ansatte får læringsgevinst fra kollegaer med ulik bakgrunn, erfaring eller fagområde. 

– Kompetanseutvikling har alltid vært viktig i organisasjonen, men tidligere har fokuset hovedsakelig ligget på tradisjonell klasseromsundervisning. Med god systemstøtte kan OBOS nå enkelt kombinere både fysisk og digital læring, som totalt sett bidrar til bedre læringseffekt, sier Johansen. I tillegg jobber vi så klart mye med kulturen vår, slik at vi sikrer at vi alle forstår hva som skal til for å lære og utvikle seg gjennom et helt arbeidsliv. I OBOS jobber det bare helter og alle helter har en superkraft. Vår felles superkraft i OBOS er “Lærekraft” – vår evne og vilje til å lære og utvikle oss, og ikke minst dele vår kunnskap med andre.

OBOS la vekt på at Visma leverte et moderne og intuitivt system som understøtter deres kompetansestrategi der de jobber med å skape en læringskultur med fokus på tilbakemeldinger, involvering og deling. OBOS tar sikte på å utvikle mye av læringsinnholdet selv og involverer medarbeidere og fagpersoner i linja til å skape gode læringsløp og engasjere seg i kompetanseutvikling på tvers av konsernet. 

– Vi er veldig fornøyd med å ha fått på plass en helhetlig læringsplattform i OBOS levert av Visma. Vi har hatt et godt samarbeid fra dag én, og sammen har vi funnet gode løsninger som vil bidra til utvikling av organisasjonen og hver enkelt medarbeider. Vi gleder oss til videre samarbeid med både Visma og kundefellesskapet vi nå er en del av, sier Karin Svanevik Graff, HR-direktør i OBOS

– Systemet blir ikke bedre enn hva vi alle gjør det til

Johansen forteller at OBOS har gjort flere organisatoriske grep for å jobbe med læring. Å implementere systemet i organisasjonen har krevd involvering fra mange hold, både ledere og medarbeidere fra ulike deler i organisasjonen. OBOS kartla blant annet kompetanseutviklingsbehov sammen med ledere for å få et tydeligere bilde av hva de kunne få til med systemet og hvordan prosessene skulle se ut. 

– Det er viktig at systemstøtten i bunn er god og enkel, med det er helt avgjørende at organisasjonen er med på endringen og at vi designer gode prosesser sammen med ledere og medarbeidere I OBOS. Det holder ikke å kjøpe systemstøtte, legge inn prosesser og håpe på det beste, dersom du ønsker å levere verdi til organisasjonen. Systemet blir ikke bedre enn hva vi alle gjør det til. Det har vært en prosess som innebærer endringer i måten vi tenker og jobber på, sier Johansen.

Graff sier at Visma har bidratt godt inn i implementeringsfasen med gjennomføring av workshops, gode råd og tips om mulighetsrom i systemet og idéveksling som har hjulpet OBOS til å tenke utenfor boksen.

Lik medarbeideroppfølging for alle

Fleksibiliteten i gjennomføring av utviklingssamtaler, innsjekkinger og onboarding av nye medarbeidere var også nøkkelfaktorer for at OBOS valgte Visma Talent Solutions som systemleverandør. 

– Plattformen har gjort det mulig å etablere en standardisert medarbeideroppfølgning som sikrer at hver ansatt får god og lik oppfølgning av sin leder, sier Graff.

Tilbakemeldingene så langt er at både leder og medarbeider opplever at de får mer verdi ut av utviklingssamtalene nå enn tidligere – mye på grunn av forberedelsene de er nødt til å gjøre i forkant. OBOS har lagt inn forslag til temaer og gode refleksjonsspørsmål i systemet som leder og medarbeider skal forberede seg på i forkant av selve samtalen. Det er også et større fokus på læring og utvikling enn tidligere. Dette har løftet fokuset og innholdet i utviklingssamtalene, sier Graff.

Norges råeste onboarding?

I tillegg til læring og kompetanseutvikling tar også OBOS onboardingen av nyansatte på alvor. Hver og en av de som begynner i ny jobb i OBOS skal bli tatt imot på en ekstraordinær måte. Med et målbilde om å ha Norges råeste onboarding er det klart systemstøtten i bunn også må være god for at OBOS skal lykkes! 

I implementeringsfasen la OBOS ned mye tid på å designe den optimale onboardingsprosessen, blant annet ved hjelp av speedintervjuer med nyansatte for å få innblikk i hvordan de opplever nyansettelsesperioden. Ved hjelp at systemstøtten får nå alle nyansatte tilgang til informasjon og opplæringselementer i portalen med en gang de signerer kontrakten. Det første de møter er en videohilsen fra OBOS’ konsernsjef Daniel K. Siraj, og så blir de loset gjennom et spennende og informativt læringsløp I MiO, de blir invitert til onboardingsaktiviteter og blir tett fulgt opp av fadder og leder gjennom hele pre- og onboardingsperioden. Tilbakemeldingene så langt er veldig gode og ikke minst har dette hatt stor verdi under koronaperioden.

 

Lær mer om våre talentløsninger

Mest populære