Gå til hovedsiden

Intervju: Jobb med samfunnsnyttige prosjekter

80.000 timer er den tiden man vanligvis bruker på jobbkarrieren gjennom livet. Dette er mye tid, så hvordan kan man i IT-bransjen bruke denne tiden til å gjøre noe nyttig for samfunnet?

Vi hører stadig dette utsagnet: Jeg har lyst til å gjøre noe samfunnsnyttig med karrieren min. Samfunnsnyttige prosjekter er prosjekter som gir verdi til samfunnet og som gjør hverdagen enklere for enkeltpersoner. Med teknologi har mulighetene for de som ønsker å gjøre en forskjell aldri vært større.

Som IT-konsulent kan man gjøre noe samfunnsnyttig ved at man utvikler løsninger som gjør hverdagen enklere for de som trenger det.

I Visma Consulting jobber vi med en bredt spekter av kunder, og svært mange av dem utgjør en viktig rolle for samfunnet. Blant annet jobber vi med Utlendingsdirektoratet (UDI), Nav, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) og Utdanningsdirektoratet, for å nevne noen.

En av de som har jobbet med mange samfunnsnyttige prosjekter er UX manager i Visma Consulting, Bente Bakke. Hun forteller at dette er svært givende arbeid:

“Jeg tenkte først at det er faget mitt jeg liker best, men det har endret seg til at jeg synes det er minst like spennende å jobbe med prosjekter som gir verdi til samfunnet, slik at jeg personlig kan utgjøre en forskjell. Det synes jeg er veldig spennende”, sier Bente.

Som designer inkluderes Bente på mange av prosjektene i selskapet og hun har en unik evne til å se helheten i systemene hun lager. Hun har jobbet med samfunnsnyttige prosjekter i en årrekke med alt fra skredvarslinger, utdanning, flyktninger og landbruk.

Bente Bakke jobber med samfunnsnyttige prosjekter i Visma Consulting
Bente Bakke, UX manager i Visma Consulting.

“Det er givende å vite at man er med på å gjøre ting enklere for folk”, sier Bente. Hun forteller at stort sett alle prosjektene hun har jobbet med i Visma Consulting har en form for samfunnsnytte.

Vil du jobbe med prosjekter som gir nytte til samfunnet? Sjekk ut våre ledige stillinger her.

 

Våre systemer bidrar til en tryggere asylsak for flyktninger

Et eksempel på et prosjekt som har stor samfunnsnytte er et prosjekt vi gjennomførte for UDI. Oppdraget var å utvikle nettsiden Asylbarn.no, som søkte å gjøre det enklere å forstå stegene i integreringsprosessen for barn som kommer til Norge som flyktninger.

“I dette eksempelet bidrar våre systemer til å gjøre det mindre skummelt for de som ikke snakker norsk å komme til landet og føle seg trygge i prosessen”, sier Bente.

“Dette prosjektet var givende fordi vi i etterkant fikk høre hvor godt det ble tatt imot at folk på asylmottakene, både de som jobber med asylmottak og ved at flyktningene føler seg tryggere”, sier Bente.

Slik vet vi at dette prosjektet ga konkret nytte til samfunnet. Ved å jobbe på slike prosjekter lærer man mye om hvordan samfunnet fungerer.

Nysgjerrig på flere prosjekter? Les om våre prosjekter her eller ta en titt på vår video:

 

Faglig utfordrende prosjekter

Når man jobber med samfunnsnyttige prosjekter, kan man havne i situasjoner der man blir faglig utfordret  og må sette seg inn i og forstå kundens arbeidsprosesser og behov. Et eksempel er når Bente jobbet på prosjektet Differensiert Mekling” for Bufetat. Alle foreldre med barn under 16 år må møte til mekling i forbindelse med separasjon eller samlivsbrudd. Bufetat hadde et behov for utvikling av et effektivt system som skulle ivareta barnas interesser.

For å utvikle løsningen etter brukernes behov gjennomføres det i slike prosesser et innsiktsarbeid. Som en del av dette innsiktsarbeidet deltok Bente i samtaler mellom to foreldre som hadde skilt lag, såkalte meklingsmøter.

“Det viste seg underveis i en av samtalene at det var vold involvert mellom foreldrene, noe som var en tøff, men interessant erfaring å ta med seg inn i innsiktsarbeidet jeg utførte.”

Dette meklingsmøtet bidro til at systemet Visma designet kunne håndtere vanskelige saker på en trygg og sikker måte. Blant annet ved at det ble designet en løsning  som ivaretar sikkerhetsaspektet ved at sensitiv informasjon som er oppgitt av den ene parten ikke kommer på avveie og blir ivaretatt på en sikker måte av systemet.

 

Hva liker du best med å jobbe på slike prosjekter?

“Muligheten til å kunne jobbe så variert og muligheten til å lære så mye nytt om hvert enkelt domene, noe jeg aldri ville fått sjansen til dersom jeg hadde jobbet in-house med kun ett produkt.”

Bente trekker også frem den muligheten hun får til å jobbe med forskjellige team i Visma Consulting. Slik tilegner hun seg mye kunnskap fra de hun jobber med. Både når det gjelder teknologivalg og i kommunikasjon med kunden.

 

Ønsker du å utvikle løsninger som gjør hverdagen enklere for andre? Sjekk ut våre ledige stillinger:

Gå til ledige stillinger

Mest populære