Intervju: Jobb med samfunnsnyttige prosjekter

80.000 timer er den tiden man vanligvis bruker på jobbkarrieren gjennom livet. Dette er mye tid, så hvordan kan man i IT-bransjen bruke denne tiden til å gjøre noe nyttig for samfunnet?