Bufetat

Differensiert mekling er en løsning som er med på å sikre at barns behov blir ivaretatt i meklingsprosessen, hvor foreldrene har gått fra hverandre.

"Familievernets mottakssystem (FAMO) er en enkel og brukervennlig løsning hvor foreldre som skal inn til mekling blir registrert og gitt et brukertilpasset tilbud. Funksjonaliteten understøtter standardisert arbeidsflyt ved familievernkontorene og bidrar til mer effektive arbeidsdager og bedre datakvalitet", sier Lars Fremstad, prosjektleder Produkt og plan i Bufdir.

Resultater

Systemet har bidratt til en mer effektiv arbeidshverdag for saksbehandlerne, samtidig som at systemet sørger for at behandlerne kan ivareta sikkerheten til foreldrene.

For å beregne kostandsbesparelsen med å gå fra fysiske brev til digipost ble det gjort undersøkelser der man tok tiden som saksbehandlere brukte per brevutsendelse. Med fysiske brev brukte saksbehandlerne i snitt 3-4 minutter per brev, mens med digipost ble det brukt i snitt 30 sekunder per brev. Dette fører til totalt flere millioner i kostnadsbesparelser - kun ved hjelp av å digitalisere en del av løsningen som tidligere ble utført manuelt.