Gå til hovedsiden

Forsker på hvordan ledelse påvirker bruk av e-læring

«Hvordan påvirker ledelse organisasjoners bruk av e-læring?» Det skal Vismas Marit Meyer Solheim se nærmere på gjennom sin doktorgrad de neste fire årene.

Vi tok en prat med Marit om hvordan ledere kan skape mer glød i læringsarbeidet, hvordan funnene i forskningen vil påvirke Vismas kunder og hennes egen læringsreise fra ung sykepleier til leder.

Marit Meyer Solheim

– Jeg har lenge drømt om å ta en doktorgrad, og nå har jeg fått muligheten til å ta en nærings-PhD i Visma. Det viser at Visma har fokus på kundeopplevelsen og strekker seg etter å forstå kundens behov, sier Marit. 

Gjennom mange års erfaring som leder på ulike nivåer innen helse- og omsorgssektoren i norske kommuner, har Marit fått en lidenskap for tilrettelagt og livslang læring på arbeidsplassen.

– På en arbeidsplass er alle ulike. Vi jobber på forskjellige måter, og vi lærer på forskjellige måter. Ledere må ta ansvar for å tilrettelegge for ”hverdagslæring”, slik at ansatte kan fortsette å lære gjennom et langt liv. Presset på kommunale virksomheter til å ha et miljø for læring og utvikling intensiveres i dagens samfunn. Utvikling av læringsressurser er et viktig område for digitalisering og stadig flere norske kommuner tar e-læring i bruk. Læringskulturen i en organisasjon endres ikke av læringsteknologi alene, ledere spiller en proaktiv rolle i å skape sosiale strukturer som fremmer implementeringen av digitale verktøy, sier Marit.

Hvordan skape mer glød i læringsarbeidet?

– Digitale læringsverktøy er en kjerneressurs for de fleste virksomheter og er helt essensielle i kunnskapsutviklingen. Likevel vet man lite om hvordan norske kommuner og helse- og omsorgstjenesten tar i bruk e-læring i arbeidet med kompetansehevende tiltak, forteller Marit. 

Basert på teori og egen forskning med basis i Visma Veilederen skal Marit se nærmere på ledelsen i norske kommuner, hvordan de tenker rundt læring og hva som skal til for å skape mer glød i læringsarbeidet særlig ved hjelp av digitale verktøy. Prosjektet er et samarbeid mellom Visma og OsloMet.

– Å forstå i hvilken grad, og hvordan ledelse påvirker bruken av digitale læringsressurser, vil sannsynligvis gi innsikt i hvordan ledere kan støtte dette transformasjonsarbeidet. Det muliggjør også utvikling av mer kunnskap om i hvilken grad og hvordan ledelse er viktig i innføring og bruk av digitale læringsverktøy, sier hun.

Visma Smartskill begynte med e-læring allerede i 2012 og har dermed en solid base med data og informasjon som Marit kan dra nytte av. 

– Visma sitter på så mye spennende innsikt, blant annet i hvordan e-læring har utviklet seg over tid. I en doktorgrad har man mulighet til å gå dypere inn i materien og se mye nærmere på all den kundeinformasjonen vi har tilgjengelig i Visma. Det gjør at vi kan skape mer verdi for kundene våre, men også bruke den til å forme fremtidige måter å jobbe på, sier hun. 

Ønsker å få et bedre innblikk i kundenes hverdag

En sentral og viktig del av prosjektet er å snakke med kunder av Visma Smartskill, og Marit er særlig opptatt av å få et bedre innblikk i kundenes hverdag – som hun selv kjenner til som tidligere leder i helse og omsorgssektoren.

– Gjennom prosjektet kan vi styrke dialogen med de som har vært kunder av Visma gjennom mange år ved å gi flere kunder muligheten til å bli hørt. Vi vil ha mulighet til å bruke innsikten til å skape bedre tjenester fordi vi vet mer om kundene våre og kan skreddersy mer mot hver enkelt kommune, sier Marit.

Visma Smartskill jobber mye med å være en motiverende bidragsyter til lederes arbeid med læring blant sine ansatte, og med å skape gode kundeopplevelser. 

– Det å jobbe strukturert, målrettet og målbart med kundeopplevelse er et sentralt område for Visma og forankret i vår strategi. Arbeidet Marit gjør gjennom sin doktoravhandling vil uten tvil bli et viktig verktøy for oss fremover slik at vi i enda større grad kan utvikle vårt tjenestetilbud i tråd med hva som gir best verdi for kundene – både fra et bruker- og forretningsperspektiv, sier Berit Braut, Customer Experience Director i Visma.

Fra ung sykepleier til leder

For å forstå hvordan Marit endte opp med et stort engasjement for læring og ledelse må vi gå litt tilbake i tid. Hvor kommer egentlig denne interessen fra? 

– Gjennom livet har jeg alltid vært glad i å lære selv. For en som er glødende opptatt av hvordan voksne kan lære nye ting og hvordan arbeidsgivere kan tilrettelegge for at ansatte får læring gjennom livet, har det vært naturlig å selv fylle på med studier og læring. Det at jeg har vært bevisst på å ta meg tid til å lære har også bidratt til økt arbeidsglede, sier Marit.

Hun begynte som sykepleier som 21-åring. Veien fra ung sykepleier til hovedtillitsvalgt i kommunen var kort. 

– Det er nok her jeg begynte  å interessere meg for juss og rettigheter for ansatte. Jeg fikk også forståelse for viktigheten av ledelse.  Jeg skjønte at det var en kjempeviktig jobb, og begynte å lære mer og mer om hvor viktig menneskene er for å bygge gode organisasjoner, forteller Marit som etterhvert ønsket mer påfyll. 

Hun fullførte en mastergrad i ledelse parallelt med lederjobb. Kombinasjonen med å være mor til tre barn og i full jobb ved siden av gjorde at kvelder gikk til studier over mange år. 

– Fordelen ved å kombinere studier og jobb var at jeg kunne ta med det jeg lærte ut i arbeidet og prøve det ut i “sanntid”, sier Marit. 

55 år og fortsatt ikke utlært

Tilsammen har Marit vært leder på ulike nivå i offentlig og private virksomheter i nær 30 år. I dag jobber Marit som Senior Customer Success Advisor i Visma Smartskill AS, hvor hun har vært i flere posisjoner tidligere som rådgiver, faglig leder og daglig leder. 

– Det er en veldig fin kombinasjon og være rådgiver for kommunene samtidig som jeg forsker da jeg lærer mye av å høre om deres praksis. Selv som 55-åring er jeg fortsatt ikke utlært, og jeg er veldig takknemlig for at Visma gjør det mulig å oppfylle drømmen min. Det er en utrolig fin miks å få lov til å koble det jeg lærer opp mot jobben og føle at det jeg gjør er viktig. Etter å ha vært leder i mange år er det fint å komme nærmere kundene igjen, og bruke min egen ledererfaring til å veilede dem, avslutter Marit.  

Lær mer om Visma Smartskill

Mest populære