Forsker på hvordan ledelse påvirker bruk av e-læring

«Hvordan påvirker ledelse organisasjoners bruk av e-læring?» Det skal Vismas Marit Meyer Solheim se nærmere på gjennom sin doktorgrad de neste fire årene.

Vi tok en prat med Marit om hvordan ledere kan skape mer glød i læringsarbeidet, hvordan funnene i forskningen vil påvirke Vismas kunder og hennes egen læringsreise fra ung sykepleier til leder.