Visma Smartskill

Visma SmartSkill

En betydelig bidragsyter til kunnskapsbygging innen lov og avtaleverk til norske kommuner

Nyhet!

Visma SmartSkill bidrar med gratis opplæringspakker av ekstra personell til helsetjenesten i norske kommuner.

Våre produkter

Hvem er Visma SmartSkill

Visma SmartSkill

Det stilles stadig høyere krav til ledere og ansatte i offentlige virksomheter. Mer rettighetsbevisste innbyggere og ansatte krever at man til en hver tid er oppdatert og har tilstrekkelig kompetanse innenfor lov og avtaleverk.

Visma SmartSkill gjør det enklere for deg å forstå regelverket. Du holder deg oppdatert på nye lover og regler og øker kompetansen hos deg og dine ansatte.

I over 15 år har vi besvart faglige spørsmål fra ledere og ansatte i det offentlige. Våre verktøy har brukere i over 270 kommuner og fylkeskommuner. Så vi vet hva det spørres om. Det gir våre kunder tidsaktuelle og skreddersydde løsninger.

Visma SmartSkill gir din kommune:

  • Et bedre beslutningsgrunnlag
  • Bedre kvalitet på tjenestene
  • Økonomiske gevinster
  • Trygghet på alle nivå
  • Økt kompetanse

Har du spørsmål eller ønsker en presentasjon?

Fyll inn skjema så tar vi kontakt med deg.

Vi trenger ditt samtykke.