Gå til hovedsiden

Finansministeren på besøk hos Visma Resolve

Finansminister Jan Tore Sanner møtte noen av våre fremste tech-talenter og fikk et godt innblikk i hvordan vi jobber med effektivisering av samfunnet da han kom på besøk til Vismas kontorer på Skøyen.

Finansminister Jan-Tore Sanner smiler på vei inn i Visma-bygningen

Visma Resolve fikk nylig en forespørsel fra finansdepartementet. De hadde hørt om prosjektene våre og det store AI-miljøet i Visma, og ville gjerne møte noen av dem som jobber med å utvikle løsninger for å effektivisere samfunnskritiske oppgaver.

Som tidligere kommunal- og moderniseringsminister, er Jan-Tore Sanner godt kjent med utfordringene ved tunge og tidkrevende prosesser i offentlig sektor. Og hans hjertesak har lenge vært å lette den administrative hverdagen i kommune-Norge ved hjelp av digitalisering og smart teknologi.

Møtte menneskene bak teknologien

Ved ankomst ble Sanner ønsket velkommen av CTO Christian Larsen. Deretter fikk han møte åtte ansatte fra Visma Resolve.

Med Resolve-temaet på plass fikk Statsråden presentert ulike løsninger med hovedfokus på optimering av prosesser i offentlig sektor. Og han fikk samtidig anledning til å bli bedre kjent med menneskene bak teknologien.

Jan-Tore Sanner (t.v.) følger med mens Håkon Fredrik Ruud i Visma Resolve presenterer

“Det er spennende å løfte frem løsningene våre for styresmaktene, det gir oss virkelig perspektiv på den påvirkningen vi har i samfunnet. Og det er selvsagt ekstra gøy å få anerkjennelse av Sanner midt i en travel valgkamp,” sa Håkon Fredrik Ruud i Visma Resolve etter besøket.

Les også: Slik kan optimering effektivisere offentlig sektor

Gevinster ved optimerte løsninger

Visma Flyt Optimert Opptak, som optimerer barnehageopptaket i kommune-Norge, er en av løsningene som ble presentert. Ved hjelp av algoritmer som allokerer søkere til ledige plasser, sparer kommuner og barnehagestyrere hundrevis av timer i administrativt arbeid. Tid som kan brukes på mer nyttige oppgaver som utvikling av undervisningsopplegg.

Videre viste teamet hvordan ruteplanleggeren for hjemmetjenesten gir hjemmepleierne en mer effektiv hverdag med blant annet 14 prosent mer tid hjemme hos brukerne. Ruteplanleggeren benyttes av hjemmetjenester til å planlegge dagen for pleiere som gjør arbeid hos hjemmeboende med behov for litt ekstra hjelp i hverdagen.

Verdi utover tidsbesparelse

Teamet forklarte at verdien av optimeringsløsninger som Optimert Opptak ikke kun dreier seg om tidsbesparelse. Det finnes flere gevinster som er vanskeligere å måle.

Ved å produsere en prøvetildeling for flere hundre barn i løpet av et øyeblikk kan kommunen gi søkerne svar på rekordtid ved hjelp av optimert opptak. Noe som i tillegg forenkler hverdagen til foreldre, som tidligere måtte vente uker og måneder for å få svar. 12 prosent av søkerne fikk også et høyere ønske enn ved tradisjonell tildeling av barnehageplasser.

Med ruteplanleggeren opplever kommunene betraktelig færre dager hvor de må leie inn ekstra arbeidskraft for å imøtekomme behovet i tjenesten – selv om ansatte blir syke. Dette betyr at brukere av hjemmetjenesten i Norge kan føle økt trygghet for omsorg av høy kvalitet i årene framover.

Utfordret Sanner

Statsråden var tydelig imponert over det han ble presentert, og ville gjerne høre mer om hvordan kommune-Norge tar en aktiv del i digitaliseringsarbeidet. Han påpekte også at offentlige etater ofte jobber silobasert, og var opptatt av gevinsten av å samle prosesser i felles løsninger.

Visma Resolve utfordret på sin side Sanner på lover og regler som gjør det vanskelig å forenkle tungvinte prosesser som barnehageopptaket. Med Optimert Opptak er det mulig å innføre kontinuerlig barnehageopptak hele året, men utfordringen ligger i at det er en lovbestemmelse som sier at det kun skal være ett opptak i året.

Dette medfører at mange må ta permisjon fra jobb fordi de venter på barnehageplass, noe som kan unngås med kontinuerlig opptak. Visma Resolve var tydelige på at politikerne burde fjerne denne regelen slik at kommunene kan bli enda mer effektive i opptaket. Noe som til syvende og sist vil gagne næringslivet.

Et fagfelt i vekst

Visma Resolve er ansvarlig for å skape banebrytende teknologi, og jobber med utvikling helt fra idéfasen til ferdige produkter. Therese Sletten, som leder teamet, ble nylig kåret til en av de 50 fremste kvinnene innen tech i Norge. Hun er ikke i tvil om at forbedringspotensialet er stort, og at vi fortsatt er i startgropen av arbeidet med å effektivisere offentlig sektor.

“Vårt team består av faglige spydspisser som synes det er enormt spennende å få være med å påvirke fremtidens samfunn. Vi sitter klare for å ta imot nye prosjekter og kunne forbedre prosesser og hverdagen til enda flere mennesker,” sier Therese.

Er du nyutdannet og ønsker å være en del av en arbeidsplass der du får muligheten til å forme samfunnets fremtid gjennom innovasjon og teknologi? Da kan Visma’s Tech Talent – Software Engineer Program være det perfekte programmet for deg!

Les mer om Visma Tech Talent

Mest populære