Gå til hovedsiden

Enklere arbeidshverdag med mobilappen GatGo

Sarpsborg kommune har kommet langt i å utnytte digitale verktøy for å effektiviserer og forenkler arbeidshverdagen til de ansatte. De var tidlig ute med å ta i bruk mobilappen GatGo som gir bedre kontroll og oversikt over kommunens ressursplanlegging.

Ressusstyring
Les hvordan Vismas mobilapp GatGo for ressursstyring har økt ansattilfredsheten i Sarpsborg kommune.

Ny teknologi vil endre måten kommuneansatte jobber på

Mobilappen Visma GatGo ble lansert i 2017 med mål om å effektivisere og forenkle ressursplanleggingen, slik at man sikrer riktig kompetanse på jobb til enhver tid. Integrert med ressursstyringssystemet, Visma Gat, gir appen ansatte oversikt over egne vakter, oppgaver og annen relevant informasjon – hvor og når som helst. GatGo sørger dermed for at både leder og ansatt får en enklere arbeidshverdag.

Les også blogginnlegget: «Hva er egentlig et ressursstyringssystem, og trenger du det?»

Ny teknologi legger grunnlaget for effektiviseringen av kommuners oppgaveløsning og tjenestetilbud, og vil endre måten kommuneansatte jobber på. Sarpsborg kommune følger med i timen og satser stort på digitalisering og innovasjon gjennom programmet “Sammen skaper vi”. Systemansvarlig for Visma Gat i kommunen, Jon Fredrik Bergdal, forteller at de står ovenfor et paradigmeskifte, spesielt innen velferd, som krever ny bruk av ressurser og måter å jobbe på. Mobile løsninger kommer fort inn i et slikt skifte, da det fører til mer effektivitet og tilgjengelighet som gir nytteverdi og gevinster på sikt.

– Terskelen er lav for å ta i bruk en app fordi de som regel er svært brukervennlige og noe de fleste allerede er kjent med fra privat bruk. En app som GatGo har et intuitivt grensesnitt og krever ingen opplæring, forklarer Bergdal.

– Appen oppleves som lettfattelig og intuitiv

Medregnet vikarer har Sarpsborg kommune rundt 5000 ansatte. Nær 3000 av disse er brukere av Visma Gat. Bergdal forteller at GatGo spesielt egner seg for ansatte som jobber fleksitid i kommunen, og særlig deltidsansatte innen velferdssektoren. Denne gruppen ble informert om appen og fikk opplæring da den først ble tatt i bruk. Utover dette har ikke kommunen informert om GatGo, og ansatte har tatt appen i bruk på eget initiativ. I dag har kommunen nesten 900 registrerte brukere av GatGo, og tallet er stadig økende. Bare siden august 2018 har antallet brukere doblet seg.

– Fordi appen oppleves som lettfattelig og intuitiv antar vi at ordet om GatGo har spredd seg via fornøyde ansatte. Dette gjør at stadig flere blir oppmerksom på appen og tar den i bruk, sier Bergdal.

GatGo er i kontinuerlig utvikling, der stadig ny funksjonalitet slippes. Bergdal tror at jo mer appfunksjonalitet som kommer på banen, jo flere brukere blir det fremover.

Ansattfordeler

Det er de ansatte som får mest funksjonalitet via appen per i dag. I tillegg til god oversikt over vakter kan ansatte stemple seg inn og ut, registrere timer og ferie, samt få oversikt over avspasering direkte på mobilen sin. Appen sørger også for enkel kommunikasjon og informasjonsdeling, som skaper bedre dialog mellom leder og ansatt.

Bergdal forteller at de har fått mange positive tilbakemeldinger fra brukerne av appen, spesielt fra vikarer og de som jobber fleksitid. For vikarer oppleves det å finne ledige vakter ofte som et stressmoment i hverdagen.

– Vikarer som bruker GatGo opplever en bedring av det konstante jaget etter vakter ved at de enkelt kan se oversikt over tilgjengelige vakter på mobilen, samt få raskere godkjennelse av leder, forklarer Bergdal.

Digitale verktøy skaper en enklere arbeidshverdag

Å tilby moderne, digitale arbeidsverktøy har vist seg å bidra til økt ansattilfredshet i Sarpsborg kommune. Brukervennlige og mobile arbeidsverktøy styrker de ansattes mulighet til å påvirke eget arbeidsforhold, noe som er viktig både for eksisterende og potensielt nye medarbeidere. Til syvende og sist er de ansatte kommuners aller viktigste ressurs, også i den digitale fremtiden.

– Vi opplever at de ansatte finner stor verdi og nytte i et mobilt og tilgjengelig verktøy som GatGo. Det bidrar rett og slett til en enklere og bedre arbeidshverdag for hver enkelt ansatt, avslutter Bergdal.

Vil du vite mer om løsningen og hvordan den kan effektivisere din arbeidshverdag?

Lær mer om GatGo

Mest populære