Gå til hovedsiden

Hva er egentlig et ressursstyringssystem, og trenger du det?

Et godt system for å planlegge ressurser og arbeidskraft kan hjelpe din bedrift med å bli mer effektiv, spare kostnader og enklere følge lover og avtaler. Men hvordan fungerer systemet egentlig, og hva betyr det for din bedrift?

Hva er et ressursstyringssystem, og trenger du det?

Hva er et ressursstyringssystem?

Enkelt forklart har et ressursstyringssystem som mål om å forenkle bedrifters hverdag. Håndtering av kompliserte og manuelle arbeidsprosesser er ofte svært tidkrevende. Ved å automatisere disse prosessene økes produktiviteten i bedriften. Ressursstyringssystemer er utviklet for å opprettholde en produktiv arbeidsstyrke ved å effektivisere planlegging og aktiviteter, som håndtering av arbeidstid og lønn. I tillegg skreddersyr systemet arbeidsplaner og turnus i henhold til både interne og eksterne lover og regler. Dette gir bedriften god totaloversikt og kontroll over ressurser og kostnader. Systemet kan også integreres med bedriftens eksisterende HR- og lønnssystemer slik at endringer i ett program får konsekvenser for et annet.

Last ned opptak av vårt gratis webinar og lær mer om hvordan systemet fungerer og hvorfor det er verdifullt for deg og din bedrift.

Gratis webinar: Hva er et ressursstyringssystem, og trenger du det?

Hvilke verdi kan det gi deg?

Det er flere forhold som gjør at ressursstyringsløsninger kan ha stor verdi for arbeidsintensive organisasjoner i Norge. Nedenfor kan du lese mer om hvilke fordeler bedrifter oppnår når de investerer i et helhetlig system for ressursstyring.

Bli mer produktiv

Virksomheter sparer verdifull tid og bruk av ressurser ved å automatisere manuelle og repeterende arbeidsoppgaver. Ved hjelp av et godt ressursstyringssystem som er fullt integrert med andre systemer vil hele den daglige driften effektiviseres. Optimalisering av arbeidsprosesser betyr økt produktivitet, og gir handlingsrom for å utnytte ressurser til å løse andre og viktigere arbeidsoppgaver.  

“Lønnsutgifter er blant de største kostnadene for mange virksomheter, derfor er det viktig at man har god kontroll på arbeidsplanleggingen.”

Reduser kostnader

God kostnadskontroll er viktig for alle bedrifter. For mange virksomheter er marginene små, noe som gjør at variable lønnskostnader, innleie av vikarer og fravær utgjør en stor utgiftspost. Ved hjelp av et godt ressursstyringssystem kan man enkelt budsjettere en arbeidsplan som utnytter tilgjengelige ressurser optimalt uten at budsjettet sprekker.

Få bedre kontroll

Flere virksomheter bruker fremdeles Excel som sitt foretrukne planleggingsverktøy. Å bruke Excel til arbeidsplanlegging kan være sårbart da manuelt arbeid bidrar til større risiko for å gjøre feil. Det er kritisk at vakter bemannes med riktig kompetanse. Ressursstyringssystemer sørger for at man har rett ansatt på jobb til rett tid, og kontrollerer arbeidsplanene opp mot identifiserte behov registrert i bemanningsplanen. I tillegg kan man være trygg på at lover og avtaleverk som AML (arbeidsmiljøloven) og GDPR følges. Dette skaper sikkerhet både for ledelsen og medarbeidere.

Mer fornøyde ansatte

Ansatte er virksomheters absolutt viktigste ressurs. Et godt system kan enklere tilrettelegge for å innfri ansattes egne ønsker for arbeidstid og ferieavvikling. Brukervennlig funksjonalitet på mobil og web gir ansatte bedre oversikt over eget arbeidsforhold og muligheten til å påvirke arbeidsdagen. Dette bidrar til at ansatte blir mer fornøyde, som igjen vil ha en positiv innvirkning på hele bedriften.

Nysgjerrig på å vite mer om fordelene med et ressursstyringssystem?

Last ned opptak av vårt gratis webinar og lær mer om hvordan systemet fungerer og hvorfor det er verdifullt for deg og din bedrift.

Magnus vil ta deg gjennom følgende punkter:

  • Hvordan kan optimalisering av arbeidsprosesser øke produktiviteten?
  • Hvordan kan du få bedre kontroll på arbeidsplanleggingen?
  • Hvordan kan god kontroll på arbeidsplanleggingen redusere kostnader?
  • Hvordan blir arbeidstilfredsheten hos ansatte påvirket?

Se opptak av webinaret her

Mest populære